Pippin

ติดตามเจ้าชายปิ๊บปิ้น รัชทายาทของกษัตริย์ชาลเลอเมน แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาสรรพวิทยาการมามาดๆ และมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะค้นพบความพิเศษเหนือใครของตนเอง เขาออกเดินทางค้นหาความพิเศษอันนั้นด้วยหวังว่ามันจะมาเติมเต็มให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์ขึ้น

เขาแสวงหาและเรียนรู้ผ่านสงคราม เพศรส การเมือง อำนาจ ความรัก ไปจนถึงชีวิตสามัญ แต่ท้ายที่สุดเมื่อถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความตาย เจ้าชายปิ๊บปิ้นก็ตระหนักว่า หากเขาไม่เรียนรู้ที่จะผูกพันกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริงแล้ว ชีวิตเขาก็จะไม่มีวันเต็ม และเขาก็ไม่อาจสัมผัสกับความสุขจากจิตใจอันเสรีได้

Pippin สร้างจากบทประพันธ์ของ Roger O.Hirson แปลบทภาษาไทยและกำกับการแสดงโดย พรรณศักดิ์ สุขี โดยมีวง Mahidol pop orchestra เป็นผู้เติมความมีชีวิตชีวาด้วยเสียงดนตรีแบบบรรเลงสด
แม้จะเป็นละครเพลงแนวบรอดเวย์เรื่องแรกที่ Bangkok Arts Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สร้างสรรค์ขึ้น แต่ก็ถือเป็นผลงานละครเวทีคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งของบ้านเรา

เสน่ห์ของละครเพลงบรอดเวย์คือความอลังการ ดนตรี ลีลา และเสียงร้อง ซึ่ง Pippin มีอยู่อย่างพร้อมมูล นักแสดงนำอาทิ ดังกมล ณ ป้อมเพชร, วรรณขวัญ พลจันทร์,พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า วงดูบาดู) และนันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล คือนักแสดงที่ไม่ได้มีแค่ฝีมือ แต่ยังเป็นเจ้าของเสียงทรงพลังที่สะกดคนดูให้ติดตามละครเรื่องนี้ได้ไม่ยาก

นอกจากแสงสี ฉาก และเสื้อผ้าอันอลังการแล้ว เทคนิคการนำเสนอด้วยการใช้ละครซ้อนละครก็นับเป็นกลวิธีนำเสนอที่สร้างสรรค์ และแยบคายในการส่งสาร( Message ) ผ่านมาสู่ผู้ชม แม้จะสร้างความสับสนให้ผู้ชมละครเวทีมือใหม่หลายๆคนบ้างก็ตาม

Pippin จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-3 และ 8-10กันยายน 2549 ณ Bangkok Theatre @ Metropolis

You may also like...