จิด-ตระ-ธา​นี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น

ขอเชิญฟังธ​รรมะบรรยาย และชมนิทรร​ศการศิลปะ “จิด-ตระ-ธา​นี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 (ตั้งแต่เว​ลาบ่าย 3 โมงเย็นเป็​นต้นไป) ณ ห้องศิลาทรา​ย ชั้น 4 ศูนย์การค้า​ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ

กำหนดการในวันพิธีเปิดนิทรรศการ (เสาร์ที่ 8 ก.ย. 2555)

15.00 ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
15.30-17.00 แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ  ในหัวข้อ ธรรมะ How To?
ตอน “ทางลัดสากลสู่การพ้นทุกข์ (ขยายความจากสักกปัญหสูตร)”
**ใครสะดวก มาร่วมงานในวันที่พระอาจารย์แสดงธรรมจะนำเครื่องปัจจัยไทยธรรม มาถวายพระอาจารย์ก็ได้เลยครับ
17.50 น. เข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ
18.30 น. เสนาศิลปะ “ก่อนจะ วาดเล่นๆ”
19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดนิทรรศการ และเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมชมผลงานศิลปะร่วมกัน

นิทรรศการจัดแสดง (10 วัน) ระหว่างวันที่ 5 – 14 ก.ย. 2555

โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะจากการจำหน่ายผลงานศิลปะ/และสินค้าที่ระลึกในนิทรรศการฯ จะนำไปสมทบทุนร่วมสร้าง “ธรรมสถานเพื่อการปฏิบัติภาวนา โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ” ณ อ.บ้านบึง จ.ราชบุรี ต่อไป

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาแด่ทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

พ่อไก่อู (จิด-ตระ-ธานี)   : ชุมชนธรรมะอารีย์
สอบถามเพิ่มเติม: 089-783- 6313
เว็บไซต์ : www.jitdrathanee.com/aree26
Gmail : kaiu2indy@gmail.com

You may also like...