พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

นิทรรศการ “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” คือ นิทรรศการศิลปะที่รวบรวมผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และสื่อผสมที่งดงามละเอียดอ่อนของ 3 ศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทย

ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ความศรัทธา และความเชื่อตามหลักแก่นแห่งพระพุทธศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธองค์ ได้รับการตีความและถ่ายทอดโดย ปัญญา วิจินธนสาร แนวความคิดเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน ได้รับการตีความและสร้างสรรค์โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ และที่แนวความคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์ ได้รับการตีความและนำเสนอโดย อนุพงษ์ จันทร

นิทรรศการ : พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ศิลปิน : ปัญญา วิจินธนสาร, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อนุพงษ์ จันทร
วันที่ : 17 ธันวาคม 2555 -13 มกราคม 2556
สถานที่ : ARDEL Gallery of Modern Art
ติดต่อโทร : 02-422-2092
แฟกซ์ : 02-422-2091
อีเมล์ : ardelgallery@gmail.com
ardelworkshop@gmail.com

You may also like...