ศิริภัสสร ศิริไล

สาขาวิชา : ออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล : พ.ศ.2552 – รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดออกแบบลวดลายกระป๋องแป้งตรางู “Cool the world Design Contest 2009” รุ่นลิมิเท็ด อิดิชั่น


ภาพผลงาน

แนวความคิด   
ประเทศไทยกับอากาศร้อนเป็นของคู่กัน ซึ่งการคลายร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศนอกจากจะเพิ่มค่าไฟแล้ว ยังเพิ่มความร้อนให้กับโลกอีกด้วย จึงอยากให้แป้งตรงงูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดับร้อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.designinnovathai.com/th/article/detail/23
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก :  http://www.bunjupun.com/category/

You may also like...