“Happyology สุขวิทยา”

นัมเบอร์วันแกลอรี่ เริ่มต้นปีด้วยนิทรรศการ “Happyology สุขวิทยา” เป็นการนำเสนอผลงานทางศิลปะด้านจิตรกรรม ประกอบด้วยศิลปินกลุ่ม 10 ท่าน บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร, อานนท์ ลุลิตานนท์, ประวิทย์ ล้ำเจริญ, ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ธัญชนก ผลากุลสันติกร, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และทินพัฒน์ ทาเครือ

Happyology หรือสุขวิทยาคือนิทรรศการที่นำเสนอแนวคิดมุมมองทัศนคติในด้านที่สวยงามที่แตกต่างกันออกไปของกลุ่มศิลปิน Happyology จึงเปรียบเสมือนห้องการเรียนรู้ที่รวบรวมมุมมอง แง่คิด ทัศนคติ ซึ่งอาจนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งมีมุ่งหมายเพื่อส่งต่อพลังด้านบวกเพื่อปลอบประโลมผู้คนและสังคมที่ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ยากลำบากขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงการเมืองปัจจุบัน

บุญเหลือ ยางสวย “เคยสงสัยมั้ยว่าทำไมเมื่อเเรกเกิด ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะโตมาโหดร้ายตัวใหญ่ เพียงใดก็ตาม วัยเด็กจะยังคงมีความน่ารัก เเม้เเต่ลูกจรเข้ก็ยังมีดวงตากลมโตไร้เดียงสา น่าเอ็นดู” หรือนั่นเพราะธรรมชาติเป็นผู้สรรค์สร้างความสมดุลย์ เเก่สิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาซึงกันและกัน ทั้งในวงศ์ครอบครัวสืบพันธ์ หรือ วงจรธรรมชาติเเละเพื่อนฝูง สรุปได้คือธรรมชาติได้ออกเเบบสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นพร้อมกับความรักนั่นเอง บุญเหลือ ยางสวย ถ่ายทอดความรักที่เกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใหนก็ตาม ความรักจึงมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต

เทวพร ใหม่คงแก้ว นำเสนอภาพผลงานในการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากใช้หลักของศาสนามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การคิดดี ทำดี คิดบวก ย่อมส่งผลให้ การใช้ชีวิตมีความสุข มีพลังบวกในเรื่องต่างๆ และยังช่วยยกระดับ สังคมให้มีคุณภาพเรื่องของจิตในการดำเดินชีวิตให้ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร ถ่ายทอดเรื่องราวของความหวัง ความมุ่งมั่น มานะอดทน เพียรพยายามอย่างถึงที่สุด ไม่ย่อท้อ แม้ต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวที่เหนื่อยยาก ร่างกายนั้นดูอ่อนล้า ตรากตรำ แต่สีหน้าและแววตายังเปี่ยมด้วยกำลังใจและความหวังเสมอ “ทุกความพยายามอาจไม่นำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จเกิดจากความพยายาม”

อานนท์ ลุลิตานนท์ ในนิทรรศการครั้งนี้ศิลปินถ่ายทอดเรื่องราว ที่นำมาจากบทนิทาน เรื่อง “ลิงแข่งเรือ” มีลิงฝูงนึงที่ฉลาดและอวดเก่ง ท้าทายเหล่าสัตว์อื่นๆ ด้วยการพายเรือ สุดท้ายสัตว์หลากหลายชนิดร่วมมือสามัคคีกัน ก็พายเรือชนะลิงได้ ในขณะที่ฝูงลิงเอาแต่อวดเก่ง อวดดี ทะเลาะกันจึงพ่ายแพ้ไป ศิลปินจึงนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของ ความสามัคคี ที่จะช่วยทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคจน บรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างง่ายดาย

ประวิทย์ ล้ำเจริญ ถ่ายทอดมุมมอง ความสุข ความรัก ชีวิตคู่จากประสบการณ์ส่วนตัวผ่านคาแรคเตอร์ ”เด็กอ้วน”เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของศิลปินเองในการเล่าเรื่อง โดยใช้ อดัมกับอีฟ ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์คู่แรกบนโลกนี้ ศิลปินจึงได้หยิบยกเอาผลงานจิตรกรรมยุคคลาสสิค ด้วยการใช้คาแรคเตอร์ในแบบฉบับตนเอง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ปัจจุบัน

ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์ ในช่วงปี2020 ทีผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องที่ดี และความเหนื่อยล้าจากบทบาทหน้าที่ หรืออุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ศิลปินจึงถ่ายทอดเรื่องราวช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจากเรื่องราวเหล่านั้นลงในผลงานจิตรกรรม ถึงแม้การพักผ่อนนั้นไม่ใช่การออกไปเที่ยวไกลๆ แต่อย่างใด หากแต่มันคือความสุขเล็กๆ ที่ปล่อยใจไปกับอะไรอย่างอย่างชั่วขณะหนึ่งอย่างไม่คำนึงถึงสาระใดๆ

พัทธ์ ยิ่งเจริญ ท่ามกลางสถานการณ์ทางสังคมที่ชวนหดหู่ เศร้าหมอง และสิ้นหวัง สิ่งสำคัญที่ยังคงทำให้เรามีกำลังในการลืมตาตื่นขึ้นเพื่อพร้อมผจญกับอุปสรรค เป็นการบันทึกสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับศิลปินไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมจะเป็นเครื่องย้ำเตือนว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวเดินไปข้างหน้า แม้เป็นดั่งเปลวเทียนที่กระพริบวูบไหวในความมืด แต่แสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ปลายทางที่อาบชโลมด้วยแสงอาทิตย์เจิดจ้าในท้ายที่สุด

ธัญชนก ผลากุลสันติกร ถ่ายทอดนิยามของความสุขในมุมมองของตัวเอง คือการได้รับอิสระอย่างไม่มีเงื่อนไข แม้ในบางครั้งเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดคิดถึงเรื่องราวรอบตัวต่างๆ กลับมาอยู่กับตัวเอง อยู่ในโลกภายในเพื่อเยียวยาความรู้สึกและปลดเปลื้องความวุ่นวายจากโลกภายนอก

ภาพผลงานจิตรกรรมของ ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง เป็นการสร้างโลกในอุดมคติที่ขนานไปกับสภาวะของโลกในปี 2020 ที่เต็มไปด้วยปัญหา ซึ่งโลกในอุดมคติของศิลปินที่เสมือนดั่งการเพ้อฝัน ก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในชีวิตมนุษย์ เพราะโลกอุดมคตินั้นเต็มไปด้วยความหวัง และศรัทธา

ทินพัฒน์ ทาเครือ ในสถานการณ์ยากลำบากที่เราต่างได้เผชิญกันมา ห้วงเวลาเหล่านั้นก่อให้เกิดการต่อสู้ทั้งสภาวะภายในจิตใจและภายนอก เปรียบเสมือนบทเรียนแห่งการดำเนินชีวิตที่ท้าทาย ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น แฝงไว้ด้วย สัจธรรมของความงาม ความกล้าหาญ ยังคงอยู่และปรากฏ ถึงแม้จะถูกปัญหาสภาวะเข้ามากระทบ แต่กลับผลักดันให้เกิดเป็นพลังแห่งการเริ่มต้นที่ไม่สิ้นสุด

บุญเหลือ ยางสวย ศิลปินจิตรกรรมผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิค Realistic สู่ผลงานในรูปแบบ Surealistic และ Pop surrealism ในเวลาเดียวกัน ทำให้ผลงานมีความโดดเด่นและมีสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดคนหนึ่งศิลปิน

เทวพร ใหม่คงแก้ว หากพูดถึงตัวผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของเทวพรนั้น นับว่าศิลปินที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการสื่อสารเรื่องราวได้อย่างแยบยลและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินเป็นอย่างมาก

รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร สื่อสารเรื่องราวผ่านจิตรกรรมสีน้ำมันด้วยการใช้สีเพียงโทนเดียว ประกอบกับวัตถุสิ่งของต่างๆ ให้ความรู้สึกถึงความ นิ่ง เงียบและสงบ

อานนท์ ลุลิตานนท์ จิตรกรรมสีน้ำมัน ในรูปแบบ Surrealism โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ นำมาถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา

ประวิทย์ ล้ำเจริญ นำเอาศิลปะจากการวาดภาพเหมือนจริง มาปรับเปลี่ยนเทคนิคการวาดภาพผิวมนุษย์ โดยใช้เทคนิคการวาดที่สื่อถึงพื้นผิวอลูมิเนียม ฟรอยด์ โลหะ รวมถึงเลือกใช้โทนสีสังเคราะห์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน

ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์ ถ่ายทอดผลงานศิลปะ ด้วยรูปแบบ Appropriation Art โดยใช้นิยายปกรณัม นำมาเปรียบเปรยและหยอกล้อกับงานศิลปะในแง่มุมที่แตกต่าง

พัทธ์ ยิ่งเจริญ ศิลปินที่หยิบยืมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นกระจกสะท้อนสู่ปัจจุบัน ผ่านทัศนะของตัวศิลปิน นำมาสร้างขึ้นใหม่ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรม เพิ่มเติม ลดทอนหรือประกอบเข้าด้วยกันเพื่อมีนัยยะในเชิงคำถามปลายเปิด

ธัญชนก ผลากุลสันติกร ศิลปินที่มีเทคนิคโดนเด่นด้านจิตรกรรมสีฝุ่นบนดินสอพอง (Tempera) ด้วยจังหวะของรูปทรงที่อ่อนโยน ร่องรอยการทับซ้อนที่ลึกซึ้งมีเสน่ห์ สะท้อนอารมณ์ที่อ่อนไหวเปราะบาง หากแต่อบอุ่นในเวลาเดียวกัน

ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง ผลงานที่มีสุนทรียภาพความงามของเกาะยูโทเปียที่สร้างขึ้นบนโต๊ะความคิด ในแต่ละชิ้นงานแสดงถึงมุมมอง ซุกซ่อนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความงดงาม

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ทินพัฒน์ ทาเครือ ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานผ่านภาพ Portrait ด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมในรูปแบบ Realistic สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับความงาม ไปพร้อมๆ กับสภาวะหรือปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น นัมเบอร์วันแกลลอรี่จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่มอบเรื่องราวดีๆ ให้แก่ผู้ที่เข้ามาชมผ่านนิทรรศการ Happyology สุขวิทยา ณ นัมเบอร์วันแกลลอรี่ ตั้งแต่วันที่ วันเสาร์ที่ 9 -31 มกราคม พ.ศ. 2564

 

นิทรรศการ : “Happyology สุขวิทยา”
ศิลปิน : บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร, อานนท์ ลุลิตานนท์,ประวิทย์ ล้ำเจริญ, ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์,พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ธัญชนก ผลากุลสันติกร, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และทินพัฒน์ ทาเครือ
วันที่ : 9 -31 มกราคม พ.ศ. 2564เวลา 18.00
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติม : (083) 120 5220 // (092) 508 3111, (02) 630 2523

 

Exhibition :  “Happyology”
Artist : Boonhlue Yangsauy, Tewaporn Maikongkeaw, Ratthaphoom Piwpantamit, Anon Lulitananda, Prawit Lumcharoen, Nattiwut Choomanowat, Pat Yingcharoen, Thunchanok Plakulsantikorn,Phadungsak Kheawpong and Thinnapat Takuear.
Exhibition Period : Saturday 9th – 31st January 2021
Exhibition Venues : Number1Gallery
Tel : (083) 120 5220 // (092) 508 3111, (02) 630 2523
Number 1 Gallery
19 Silom Rd., Soi 21, Bangrak, Bangkok, 10500
Email : Number1gallery@gmail.com
Tel: +6683 120 5220
www.number1gallery.com
Email : <number1gallery@gmail.com>

 

 

 

 

 

You may also like...