Celebration of flesh and blood

พัทธ์ ยิ่งเจริญ เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาเส้นทางของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการอ้างอิงทั้งเนื้อหา และแหล่งข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการตกตะกอน ในเบื้องต้นว่า อันที่จริงแล้วประวัติศาสตร์นั้นคล้ายกับนิยายเรื่องยาวที่ปราศจากตอนจบ

เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ส่งต่อปากกา ม้วนกระดาษ พร้อมด้วยอำนาจในการประพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น เรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แม้หมุดหมายของประวัติศาสตร์คือการบันทึกเรื่องราวของมนุษย์ ทว่า ประวัติศาสตร์กลับเต็มไปด้วยปกรณัมของเหล่าเทพเจ้า ศาสนา มหาบุรุษ จักรพรรดิผู้เกรียงไกร เรื่อยมาจนกระทั่งความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันหลักทางสังคมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรัฐชาติ ระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจินตนาการร่วมของมนุษย์ทั้งสิ้น เรื่องราวของปุถุชน ที่ครอบครองเลือดเนื้อ ลมหายใจ อารมณ์ และความรู้สึก จึงเหลือที่ว่างให้ปรากฏอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น

ในแง่นี้ เมื่อมนุษย์ถูกหล่อหลอมด้วยความทรงจำรวมหมู่ซึ่งเต็มไปด้วยจินตาการ ฝัน เพ้อ ถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าชีวิตอันต่ำต้อย ด้อยคุณค่าของพวกตน มนุษย์จึงกลายเป็นสัตว์ที่มีความทะเยอทะยานสูงที่สุดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งปวง ทว่า ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นสัตว์ที่ละโมบ เห็นแก่ตัว โหดร้าย ป่าเถื่อน และพร้อมจะใช้ความรุนแรงเข้าห้ำหั่นกันมากที่สุดเช่นกัน

หาก Myth (ปรัมปรา) เป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องเทพเจ้า Celebration of flesh and blood ก็เป็นชุดผลงานที่ว่าด้วยการนำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ข้องเกี่ยว แวดล้อมมนุษย์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึก สุข ทุกข์ ปีติยินดี เจ็บปวดทรมาน เยี่ยงปุถุชน โดยการแทนที่ ซ้อนทับ สับเปลี่ยนภาพของเหล่าเทพเจ้า หรือภาพทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยหวังว่า หากมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะรู้จักความเป็นมนุษย์ อาจนำมาซึ่งความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ และเติบโตกลายเป็นความรักต่อมวลมนุษย์ในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าเทพเจ้า มหาบุรุษ รวมถึงจินตนาการร่วมอันยิ่งใหญ่ของพวกเรา ล้มเหลวมาตลอดประวัติศาสตร์

พัทธ์ ยิ่งเจริญ ศิลปินจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มีผลงานอันโดดเด่นได้เข้าร่วมแสดงงานกลุ่มต่างๆ มากมาย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมแสดงผลงานในเวทีต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Art Expo Malaysia 2018 ที่ประเทศ Malaysia และในครั้งล่าสุดได้เข้าร่วม Art Central Hong Kong 2019 ที่ประเทศ Hong Kong

นิทรรศการ : Celebration of flesh and blood
ศิลปิน : พัทธ์ ยิ่งเจริญ
วันที่ : 6 – 27 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่
รายละเอียดเพิมเติม : 02-630-2523

Exhibition : Celebration of flesh and blood
Artist: Pat Yingcharoen
Exhibition Period : 6th – 27th July 2019
Exhibition Venues : Number 1 Gallery
Contact : 02-630-2523

 

Tattiwa Thongsuk Tel. (083) 120 5220
Nutta Reanmora Tel. (092) 764 2825, (02) 630 2523
อีเมล : number1gallery@gmail.com

 

You may also like...