ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ศักดิ์สิริ มีสมสืบหรือชื่อจริงคือ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ (เกิดวันศุกร์ 23 สิงหาคม 2500 ที่ ชัยนาท) นักเขียนได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี 2535 จากเรื่อง มือนั้นสีขาว

ใช้ชีวิตในวัยเด็ก เรียนชั้นประถม มัธยมตอนต้นที่อำภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 2515-2520 ศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนเพาะช่าง จนจบชั้นประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกจิตรกรรมสากล ระหว่าง 2516-2520 ได้ศึกษาศิลปะวรรณกรรมและปรัชญาจาก จ่าง แซ่ตั้ง และกวีคนสำคัญของประเทศ

2521 เข้ารับราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา 2524 จบคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกศิลป-ศึกษา จาก วิทยาลัยครูพระนคร ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ ณ กระท่อมเดี่ยวก้อยริมแม่น้ำยม อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ เขียนหนังสือ เขียนรูป แต่งเพลง นอนเปล และกวาดใบไม้

ผลงานที่ตีพิมพ์แล้ว
1.2526 : ตุ๊กตารอยทราย (บทกวี)
2.2528 : คนสอยดาว (บทกวี)
3.2531 : มือนั้นสีขาว (บทกวี) ได้รับ รางวัลซีไรต์ ในปี 2535
4.2535 : เกี่ยวก้อย (ผลงานเพลง)
5.2538 : ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป (แสดงจิตรกรรม ที่บางกอกแกลลอรี่)
6.2538 : ตะตั้งเทิ้งตั้ง (รวมเรื่องสั้น)
7.2541 : ก็พอใจอยากจะรักให้หนักหนา (บทกวี)
8.2548 : สมควรแก่เวลา (รวมเรื่องสั้น)

มือ นั้นสีขาว เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ทั้งความคิดและวิธีการนำเสนอ มุ่งแสดงอุดมคติอันเชิดชูคุณค่าความบริสุทธิ์ และความมีน้ำใจของมนุษย์

กวี ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย ผ่านบุคคลและเหตุการณ์สมมุติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงและสังคมจริง แสดงความแตกต่างระหว่างสภาวะอันบริสุทธิ์ ไม่เสแสร้งของเด็ก กับสภาวะของผู้ใหญ่ ที่ถูกครอบงำด้วยกรอบสังคม

ในแต่ละบท กวีได้เสนอแง่ความคิดอย่างประณีตหลายนัย ตีความได้กว้างขวางลึกซึ้ง ด้วยกลการประพันธ์ที่เฉียบคม การประพันธ์ลักษณะของฉันทลักษณ์ มีรูปแบบเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับเนื้อหา คำที่ใช้เป็นคำง่ายๆ เรียงร้อยอย่างมีลีลาจังหวะ สร้างลำนำอันทรงพลัง ให้จินตนาการภาพชัด สื่อความคิดของกวี กระทบอารมณ์และเร้าความคิดผู้อ่าน เป็นการจรรโลงความหวังให้เห็นว่า โลกอาจสงบงดงามได้ด้วยน้ำใจ อันบริสุทธิ์ของมนุษย์ด้วยกันเอง เป็นวรรณกรรมที่มีความดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง เป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

ที่มาเกี่ยวกับหนังสือ : http://atcloud.com/stories/71612
ที่มารูปภาพ : http://245671.multiply.com/journal/item/6/6
http://www.praphansarn.com/new/c_link/detail.asp?ID=147
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bite25&month=02-08-2010&group=8&gblog=45

 

You may also like...