Resplendency & Obscurity

โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส เปิดตัว Art Rotation ซีรี่ย์ที่สาม หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในซีรี่ย์ที่หนึ่ง และซีรี่ย์ที่สอง ในซีรี่ย์ที่สามนี้ ทางโรงแรมฯ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ที่จะมาจัดแสดงผลงานศิลปะคอลเลคชั่นพิเศษ

ในซีรี่ส์ที่สามนี้ แขกที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการงานศิลปะจะได้ชมผลงานภายใต้แนวคิด Resplendency & Obscurity ที่ใช้เทคนิคจิตรกรรมผสมและศิลปะภาพพิมพ์บนกระดาษ ผลงานชุดนี้จะไม่ใช้สีหลากหลายเหมือนเช่นงานจิตรกรรมที่ผ่านมา อาจารย์ปัญญาได้หันกลับมาสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาเมื่อครั้งอดีต แต่ในปัจจุบันด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ทำให้การมองย้อนกลับไปหาความเป็นอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้น เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ ซึ่งแต่ละคนอาจจะมองเห็นในทัศนะที่แตกต่างกัน หรืออาจจะตรงข้ามกันไปเลยก็เป็นได้

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เกิดและเติบโตที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งได้เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯจนสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นได้รับทุน จากบริติช เคานซิล (British Council) ให้เข้ารับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปะ
ภาพพิมพ์ จากสเลด สคูล ออฟ ไฟน์อาร์ต มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (Slade School of Fine Arts, University College London) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และรองอธิบดีฝ่ายศิลปวัฒนธธรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และขณะนี้ยังคงรับเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ปัญญาเป็นศิลปินที่ได้รับความชื่นชม และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการสร้างสรรค์ศิลปะไทยประเพณีแนวใหม่ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ วิถีทางการทำงานศิลปะของอาจารย์ปัญญา มักชอบคิดค้น แสวงหาแนวทาง เพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงในงานศิลปะ โดยเฉพาะความสนใจในเรื่องหลักธรรมทางศาสนา และการเปลี่ยนแปลงของสถาณการณ์โลก ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆดูเหมือนกำลังก้าวไปในทิศทางของความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างกันของเพื่อนมนุษย์

อาจารย์ปัญญาได้จัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะมาแล้วมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2528 – 2530 อาจารย์ปัญญาพร้อมทั้งศิลปินไทยรุ่นใหม่อีกหลายท่าน ได้ร่วมกันรังสรรค์จิตรกรรมฝาผนังขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดพุทธประทีป ในวิมเบิลดัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2538 อาจารย์ปัญญา ได้รับการชักชวนจากสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร เอสซีบี ปาร์ค พลาซ่า (SCB Park Plaza) ให้มาร่วมสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังให้กับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ อาจารย์ปัญญายังเคยมีโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการวาดภาพประกอบหนังสือ พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และในปี พ.ศ. 2560 อาจารย์ปัญญาได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวเรื่อง “Ready Myth: Democrazy” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการครั้งนี้ อาจารย์ปัญญาทำงานหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิค โดยการใช้วัสดุเหลือใช้จากอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก ในส่วนของเนื้อหาอาจารย์ปัญญาได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่กำลังสร้างความขัดแย้งทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง ตลอดจนการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสังคมบริโภคนิยมในยุคของโลกเสรีนิยม และเป็นสาเหตุสำคัญของการนำโลกไปสู่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ นิทรรศการที่กล่าวมานี้ ทำให้ผลงานของอาจารย์ปัญญาพลิกความคาดหมายจากที่เคยจัดแสดงมาในช่วงก่อนอย่างสิ้นเชิง

ผลงานที่อาจารย์ปัญญาจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการที่ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในงานศิลปะของอาจารย์อีกครั้ง ผลงานชุดนี้อาจารย์ปัญญานำเสนอการสร้างสรรค์งานศิลปะภายใต้แนวคิดและเนื้อหาในเรื่องของความแตกต่างซึ่งตอบโต้กันระหว่างความรุ่งโรจน์ โชติช่วง (Resplendency) และความมืดมัว คลุมเครือ หรือความสับสน (Obscurity) แรงบันดาลใจจากอารยธรรมในอดีต ถูกนำกลับมาสะท้อนให้ผู้ชมเกิดมุมมองใหม่ โยงใยถึงปัจจุบันและอนาคตของโลก ที่เกิดเป็นคำถามว่าเรากำลังจะก้าวสู่ความรุ่งโรจน์หรือความมืดมนกันแน่ และศิลปะที่นอกจากจะให้คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์แล้ว ศิลปะยังเป็นเครื่องเตือนใจทางสังคมให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 แขกที่มาร่วมงานจะมีโอกาสได้พบและใกล้ชิดกับศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร โดยผลงานชุดนี้จะถูกจัดแสดงที่บ้านบอร์เนียวคลับ และที่ลูอีส ทิฟฟิน กริลล์ บนชั้นที่ 26 ของ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

นิทรรศการ : Resplendency & Obscurity
ศิลปิน : ปัญญา วิจินธนสาร
วันที่ : 11 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-279-7000

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Art Rotation ซีรี่ย์สาม หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อภาพวาดกรุณาติดต่อคุณท็อปจากบริษัทฟาร์มกรุ๊ปที่เบอร์โทรศัพท์ 089-459-1545 หรือติดต่อโรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพ ฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-7000

อีเมล์: Jareeya.su@137pillarshotels.com

 

You may also like...