Share Time Love

ณ จุดหนึ่งที่ห้วงเวลาของคนสองคนมาทับซ้อนกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันมุมมองแห่งความรัก และร่วมกันสร้างสื่อบางสิ่งบางอย่าง เพื่อสื่อสาร และแบ่งปันประสบการณ์แห่งความรักเหล่านั้น สู่ห้วงเวลาของผู้คนอื่นๆ เหมือนกับวงน้ำที่ไปสะกิดให้เกิด แง่คิด แรงบันดาลใจ ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและจัดการกับความรักที่พวกเขามี ในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่มันจะสายเกินไป

โดยมุมมองของ พรพรรณ สุทัศน์ บอกเล่าถึงการที่คนเราเมื่อรักสิ่งใดแล้วก็มักเอาใจไปผูกกับสิ่งนั้น ยิ่งรักมากก็ยิ่งผูกแน่นมาก ถึงจะสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วก็ยังติดกับความรักนั้น นานวันเข้ากลับกลายเป็นดั่งการกักขังตนเองไว้กับความรู้สึกเหล่านั้น สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราเลือกว่าจะมีความสุขอยู่ในกรงงามที่สร้างขึ้นมาหรือจะปล่อยใจให้โบยบินอีกครั้ง

ส่วนอีกมุมหนึ่งของ นาวิน ตันธนะเดชา ได้นำเสนอถึงการได้สัมผัสดอกไม้ทำให้นึกถึงความอบอุ่นจากความรักระหว่างคนใกล้ชิด ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามและคอยเตือนใจให้ดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ ดังเช่นพันธุ์ไม้ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จะเจริญเติบโตและเบิกบานอย่างงดงาม

นิทรรศการ : “แบ่งปัน เวลา รัก” (Share Time Love)
ศิลปิน : นาวิน ตันธนะเดชา , พรพรรณ สุทัศน์
วันที่ : 9 – 24 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 086-0299-122

You may also like...