อักษรวิจิตร

Many Cuts Art Space ภูมิใจเสนอนิทรรศการแรกของปี 2019 นิทรรศการ “อักษรวิจิตร” โดย จินดา เนื่องจำนงค์ คำว่า calligraphy มาจากภาษากรีก kallos แปลว่า วิจิตร และคำว่า graphẽ แปลว่า การเขียน
การเขียนอักษรวิจิตรสมัยใหม่มีตั้งแต่ตัวอักษรที่ออกแบบสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป ไปจนถึงการออกแบบตัวอักษรสำหรับงานวิจิตรศิลป์ หรือการเขียนอักษรแบบ abstact ที่สามารถอ่านได้หรือไม่ได้ การเขียนอักษรวิจิตรยังเป็นที่นิยมกันในการเขียนบัตรเชิญเนื่องในโอกาสพิเศษ การออกแบบอักษรประดิษฐ์ การออกแบบโลโก ศิลปะทางศาสนา งานจ้างเขียน การสลักอักษรบนหิน หรือประกาศนียบัตรต่างๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางาน handcraft ได้รับความนิยมในสังคมเป็นอย่างมาก

ผู้คนเริ่มมีความต้องการงานอดิเรกที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นเสน่ของการออกแบบตัวอักษรเป็นความสวยงามเฉพาะเป็นสื่อด่านแรกที่คนจะพบเห็นในชีวิตประจำวันเข้าไปมีบทบาทในการรับรู้ของผู้คนสื่อเรื่องของอารมณ์และสุนทรียะเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะต่อยอด แตกแขนงออกไปในรูปแบบอื่นๆที่เฉพาะตัว

นิทรรศการตัวอักษรวิจิตร : Calligraphy โดยจินดา เนื่องจำนงค์ จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ตัวอักษรจากเทคนิคการเขียนที่หลากหลาย ทั้งปากกา พู่กัน และสื่อวัสดุอื่นๆรอบตัว เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ร่วม 30 ปีของศิลปิน ที่นับวันจะหาดูได้ยากทั้งในเชิงงานพาณิชย์และงานศิลปะ นอกจากนิทรรศการศิลปะและยังมีกิจกรรม Workshop การเขียนตัวอักษร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ที่ Many Cuts Art Space สำหรับผู้ที่สนใจ

อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์จบการศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยบูรพา , ปริญญาโทสาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรม (ศศ.บ.) เกียรตินิยม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สอนวิชาออกแบบตัวอักษรและวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกให้กับหน่วยงานและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นกำลังหลักในการผลักดันความเคลื่อนไหวของศิลปะเด็ก

ศิลปะชุมชนร่วมถึงงานสืบสานและการอนุรักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองฉะเชิงเทราด้วย

 

นิทรรศการ : ตัวอักษรวิจิตร : Calligraphy
ศิลปิน : จินดา เนื่องจำนงค์
วันที่ : 17 มกราคม 2562 – 3 มีนาคม 2562
สถานที่ : Many Cuts Art Space
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 081-301-5322

 

Many Cuts Art Space
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 081-301-5322
อีเมล : ManyCuts Art Space <manycuts.artspace@gmail.com>

 

You may also like...