Twin 27 : The Other Side of Identity

นิทรรศการ “แฝด 27 : ความเป็นอื่นจากตัวตน” โดยศิลปิน ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นับว่าเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกกับนัมเบอร์วันแกลลอรี่ โดยนิทรรศการครั้งนี้ธณฤษภ์ได้เขียนภาพใบหน้าตัวเองจำนวนมากโดยใช้เทคนิคกระบวนการทางจิตรกรรมและวาดเส้นโดยไม่ซ้ำกัน บางภาพให้สีเพียงสีเดียว บางภาพปรากฏให้เห็นร่องรอยขูดขีดพื้นผิว ซ้อนทับสี ปาด แต้มจนเนื้อสีนูนหนาเพื่อแสดงความหมายเฉพาะและพิสูจน์ถึง “ความหลากหลายของตัวตน” ที่ไม่ได้มีแค่ด้านเดียว คือการประกอบสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ อีกนัยหนึ่งคือการขุดคุ้ย ถอดรื้อ ตีแผ่ตัวตนทุกมุม ทุกซอกหลืบของตัวตน ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือตัวตนที่ได้รับอิทธิพลมาจากผู้อื่นที่หลบซ่อนอำพรางอยู่ให้ออกมาปรากฏแก่สายตา

สำหรับนิทรรศการ “แฝด 27 : ความเป็นอื่นจากตัวตน” ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนิทรรศการศิลปะชุด “Portrait of Human Being” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ด้วยภาพเขียนศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ทั้งหมด43ท่าน ธณฤษภ์ใช้วิธีการทางจิตรกรรมที่แตกต่างกันในการสร้างสรรค์ภาพวาดของแต่ละบุคคล เพื่อให้เทคนิควิธีการ “กลายเป็นความหมายและใจความสำคัญ” เช่นเดียวกับนิทรรศการในครั้งนี้ ธณฤษภ์ใช้ฝีแปรงและลายเส้นในการศึกษาเรียนรู้ความเป็นตัวตน แต่ละลายเส้น แต่ละฝีแปรงนั้นก่อให้เกิด “ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างและสิ่งถูกสร้าง” หากแต่ที่มาของผู้สร้างและสิ่งถูกสร้างมาจากตัวตน อัตลักษณ์เดียวกัน จึงชวนให้สงสัยและขบคิดถึงสิ่งที่ศิลปินค้นหาและค้นพบจาก “ความเป็นอื่นจากตัวตน” ของตัวศิลปินเอง เพียงหนึ่งบุคคล สามารถแยกย่อย บดอัด กลั่นออกมาสู่ตัวตนมากมายนั้น แสดงถึงความไม่แน่นอนของมนุษย์ ไม่สามารถยึดถือสาระสำคัญอันใด หรือเราอาจจะพูดได้ว่าท้ายสุดแล้วตัวตนของเราคือ “ความว่างเปล่า” นั่นเอง

ธณฤษภ์ ทิพย์วารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร จบปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2561 ธณฤษภ์ได้สร้างสรรค์ผลงานแสดงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการศิลปะ “ความจริงอย่างมายา”, นิทรรศการศิลปะ “Human Being”และเข้าร่วมแสดงในโครงการนิทรรศการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับโอกาสสร้างสรรค์ภาพผลงานศิลปะ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระที่นั่งทรงธรรมที่ประทับแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง, กรุงเทพฯ, โครงการนิทรรศการศิลปะ “เส้นสาย ลายศิลป์” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่าง 2 ประเทศ ณ กรุงบูคาเรสต์, ประเทศโรมาเนียและอื่นๆ อีกมากมายกว่า 100 นิทรรศการ

พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.

กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : “แฝด 27 : ความเป็นอื่นจากตัวตน”
ศิลปิน : ธณฤษภ์ ทิพย์วารี
วันที่ : 3 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก
โทร : 083-445-8333, 02-630 -2523

Exhibition : Thanarit Thipwaree
Artist : “Twin 27 : The Other Side of Identity”
Period : Saturday3rd – Friday 23rd November2018
Venues : Number 1 Gallery 19 Silom 21 Bangrak
Tel: 083-445-8333, 02-630-2523

For more information please contact KhunRiritaSridee
Tel: (083) 445 8333, (02) 630 2523
Email : number1gallery <number1gallery@gmail.com>

You may also like...