“ศรัทธา – Faith Beyond Earth”

MOCA ร่วมเฉลิมฉลองเทศการศิลปะระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย Bangkok Art Biennale 2018 ด้วยการจัดนิทรรรศการกลุ่มของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่รวม 18 ท่าน ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา”

ศรัทธาความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับตั้งแต่กำเนิดชาติ ดั้งเดิมแต่ครั้งปู่ยา คนไทยไหว้ผี กราบเทพ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จวบเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่มาสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ ศรัทธาความเชื่อหลอมรวมพระธรรมคำสอนเข้ากับพิธีกรรมที่สืบทอด พิธีกรรมของพราหมณ์ พุทธ และผี จึงแยกจากกันแทบไม่ออก คนไทยกราบพระพุทธรูป ในขณะเดียวกันก็ไหว้เทพ พลีกรรมให้ผีเหย้าผีเรือน เป็นต้น ศรัทธาความเชื่อที่ฝังรากอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยแตกต่างไปจากผู้คนในภูมิภาคเอเซีย มีลักษณพิธีกรรมที่โด่ดเด่น ชวนให้ค้นหาโดยเฉพาะคนในชาติตะวันตกให้ความสนใจใคร่รู้

ศรัทธาและความเชื่อ เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ นำมาแปรเป็นรูปธรรมผ่านงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ส่งผ่านนัยยะแห่งความศรัทธาเชื่อถือที่มีเมล็ดพันธุ์อยู่ในจิตวิญญาญของศิลปินแต่ละคน เติบกล้าและแผ่กิ่งก้านออกไปสู่งานศิลปะ บางคนอาจะนำเอาความเชื่อมาเย้ยหยันเสียดสี หรือสำหรับบางคนศรัทธาความเชื่ออาจจะเป็นเรื่องของกฤษดาภินิหาร มืดฤาสว่าง เสียดสี หยามหยัน สัญญะแห่งนามธรรมแปรสารเป็นรูปธรรม ต่างคน ต่างจิต ต่างคิด ต่างจินตนาการ ตีความประกอบสื่อความแตกต่างกันออกไป

นิทรรศการ “ศรัทธา – Faith Beyond Earth” นำศรัทธาความเชื่อออกมานำเสนอในงานศิลปะผ่านศิลปิน18 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินแห่งชาติ ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร พร้อมศิลปินชื่อดังและศิลปินดาวรุ่ง อาทิ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ชัชวาล รอดคลองตัน, ธนฤษภ์ ทิพย์วารี, กฤช งามสม, พลุตม์ มารอด, มนัส เหลาอ่อน, สิโรจน์ พวงบุบผา, จักรี คงแก้ว, วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, จิรนันท์ จุลบท, วราวุฒิ โตอุรวงศ์, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ และปาริชาติ ศุภพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากธวัชชัย สมคง – บรรณาธิการนิตยสารไฟล์อาร์ต ให้เกียรติเป็นคิวเรเตอร์ในทรรศการครั้งนี้

นิทรรศการ : “ศรัทธา – Faith Beyond Earth”
ศิลปิน : ศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่รวม 18 ท่าน
วันที่ : 20 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2561
สถานที่ : MOCA
โทรศัพท์ : 02-016-5666
อีเมล : info@mocabangkok.com

ติดตามข่าวสารนิทรรศการ Faith Beyond Earth จากหน้าเว็บ mocabangkok.com หรือ Line : @moca.bangkok

MOCA celebrates the international art exhibitions — Bangkok Art Biennale 2018 held in Thailand for the first time with group expositions, consisting of 2 national artists and 16 new generation artists in total under the theme of “Faith Beyond Earth”.

Faith and beliefs are inseparable from Thai people as part of our inheritance. Originally, Thai people paid respect to ghosts, worshipped divine beings or devas, and believed in sacred beings until Buddhism was first propagated in Suvarnabhumi (the Land of Gold for the ancient Southeast Asia). The faith and beliefs are a result of what Buddhist teachings have combined with inherited rites. Therefore, rites of Brahminism, Buddhism, and ghosts are inseparable. For example, Thai people worship Buddha images, but at the same time they pay respect to divine beings and give sacrificial offerings to household spirits. The deep-seated faith and beliefs in Thai people’s spirituality are different from people in Asia. Thailand has remarkable rites which are so attractive to be discovered, particularly the western people who are curious to know about them.

The faith and beliefs— which are abstract, invisible, and intangible— are transformed into a concrete material through various forms of art works, conveying the meaning of the faith and beliefs nurtured in the spirituality of each individual artist. They grow and expand to art works. Some artists sarcastically present the faith and beliefs, while the others view them as accumulated merits. Darkness or brightness, satire, sarcasm, and a sign of the transformation from the abstract into the concrete— all meanings are differently conveyed by each individual artist’s imagination and interpretation.

The exhibition “Faith Beyond Earth” presents the faith and beliefs through art works created by 18 artists. We feel very honored to exhibit the works of two National Artists— Dr. Chalermchai Kositpipat and Mr. Panya Vijinthanasarn— as well as well-known artists and rising artists— Mr. Thongchai Srisukprasert, Mr. Roengsak Boonyawanichkul, Mr. Alongkorn Laowatthana, Mr. Chatchawan Rodklongtan, Mr. Thanarit Thipwaree, Mr. Krit Ngamsom, Mr. Manut Lao-on, Mr. Siroj Phuangbubpja, Mr. Palut Marod, Mr. Jakkee Kongkeaw, Mr. Verapong Sritrakulkitjakarn, Ms. Jiranan Julrabot, Mr. Warawut Tourawong, Mr. Teerawat Nutcharoenpol, Mr. Home-Sawan Umansap, and Ms. Parichart Suphaphan. On this occasion, it is an honor to have Mr. Tawatchai Somkong— the editor of the Fine Art Magazine— to be a curator for this exhibition

Exhibition : “Faith Beyond Earth”
Date : 20th October – 20th December, 2018
Venue : MOCA
Tel : 02-016-5666
Email : info@mocabangkok.com

Opening 20th October 2018 / 4 pm.

To celebrate Bangkok Art Biennale 2018

verapong sritrakulkitjakarn <ayinomoto36@hotmail.com>

You may also like...