โครงการ RD Giving Art Award

กรมสรรพากรขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย และภาพวาด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โครงการ RD Giving Art Award  กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย และภาพวาดในหัวข้อ“สังคมมีสุข…ด้วยการให้”

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โดยได้จัดให้มีการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดภาพถ่ายสำหรับประชาชนทั่วไป และการประกวดภาพวาด ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, ชั้นอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
ภาพถ่ายส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กันยายน 2554
ภาพวาดส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคม 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : www.rdgivingartaward.com และ http://www.facebook.com/rdgivingartaward
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายโครงการ : RD Giving Art Award   02-8318400 ต่อ 3356,3254

 

You may also like...