ประกาศผลรางวัล innovative craft award 2018

SACICT ประกาศผลสุดยอด INNOVATIVE CRAFT AWARD 2018 (ICA 2018) ชูผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ผสมผสานงานฝีมือและอุตสาหกรรรม ประเภทประชาชนทั่วไป (มืออาชีพ) ผลงาน “คุณมาจากไหน?” (Where are you from?) ผลงานเก้าอี้ที่ได้นำอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ท้องถิ่น จากภูมิภาคต่างๆ มาผสมผสานรวมกัน และประเภทอุดมศึกษา ผลงาน “ปะติดปะต่อ”(Patch Work) ผลงานเก้าอี้ที่นำเศษผ้ามาปะติดปะต่อจากแรงบันดาลใจอาม่าที่บ้าน

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การประกวด ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้รับความสนใจจากนักออกแบบและนักศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ได้จัด เป็นครั้งที่ 7 หรือ INNOVATIVE CRAFT AWARD 2018 (ICA 2018) มีผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เห็น ได้ชัดคือทักษะฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานหัตถศิลป์ โดยหัวข้อ “MASS x CLUSIVITY” ผลงานสร้างสรรค์ หัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและกระบวนการระหว่างงานฝีมือและ งานอุตสาหกรรมผู้เข้าประกวดเข้าใจหัวข้อ สามารถนำมาผสมผสานงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมที่แน่นอน ที่สุดคือจะต้องช่วยเอื้อซึ่งกันและกันได้ ไม่ทำให้คุณค่าของงานหัตถกรรมลดลง เป็นการยกระดับเพื่อเข้าสู่การใช้งาน โดยมีอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการผลิต หรือทำให้คุณภาพมาตรฐานดีขึ้น “ผลงานปีนี้มีความ สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและกระบวนการระหว่างงานฝีมือและงานอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมได้ในวงกว้างโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ มนต์เสน่ห์ เอาไว้ นักออกแบบรวมถึงผู้ผลิตที่เป็นชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องของแนวทางในการพัฒนาได้ดีขึ้นมาก แต่สิ่งที่สำคัญของการประกวดก็คือ ผลงานที่ตรงกับหัวข้อและสอดคล้องกับเทรนด์มีความเป็นไปได้ในเชิงการตลาด จะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล” นางอัมพวัน กล่าว

โอกาสนี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดการตัดสินรอบสุดท้ายการ ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 หรือ INNOVATIVE CRAFT AWARD 2018 (ICA 2018) ในหัวข้อ “MASS x CLUSIVITY” ผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและกระบวนการ ระหว่างงานฝีมือและงานอุตสาหกรรม ณ ชั้น 1 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภายในงานได้จัด นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผลงานของผู้เข้ารอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประเภทประชาชนทั่วไป (มืออาชีพ) 10 ผลงาน และประเภทอุดมศึกษา 10 ผลงาน พร้อมประกาศผล สุดยอด INNOVATIVE CRAFT AWARD 2018 (ICA 2018) ผู้ชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป (มืออาชีพ) ได้แก่ผลงานชื่อ “คุณมาจากไหน?”(Where are you from?) โดย นายธนวัฒน์ คล่องวิชา อายุ 31 ปี จิวเวลรี่ ดีไซเนอร์ และนายประพันธ์พงษ์ สุขแสวง อายุ 28 ปี กราฟฟิก ดีไซเนอร์และอาร์ตไดเรคเตอร์ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ขณะที่ ผู้ชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา ได้แก่ผลงานชื่อ “ปะติดปะต่อ”(Patch Work) โดย น.ส.ภาสุรี วิรัชวิบูลย์กิจ อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

พร้อมประกาศผู้ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “เก้าอี้จ้อง” (Jong Chair) โดย น.ส.จีราพา มโนเจริญ อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “กุ้งกิ้ง” (Kungking) โดย น.ส.ศศิอาภา หวังสุขไพศาล อายุ 20 ปี และ น.ส.ทัฬห์พิชญา พุทธจันทร์ อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
FYI Company Co.,Ltd. : PR Agency & Photography Studio
133/1 Charoenkrung 79 rd, Watprayakrai, Bangkorlaem
Bangkok 10120 Thailand
T: +66 (0) 2 688 1170-1 F : +66 (0) 2 688 3172
M: +66 (0) 96 449 9516 FB: www.facebook.com/fyibangkok

You may also like...