กสอ.ปั้น 250 นักออกแบบปี 56 สู่ศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียน

กสอ. โชว์ศักยภาพปั้น 250 นักออกแบบแฟชั่น ประจำปี 56 สู่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สู่ศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียน

กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2556 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รุกหน้าดันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ใน AEC เผยจับมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดตัว 250 นักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นรุ่นใหม่ประดับวงการแฟชั่นไทย เตรียมความพร้อมสู้ศึกตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นที่แข่งขันอย่างดุเดือด เพื่อเป็นผู้นำแฟชั่นของอาเซียนและเอเชีย ผ่าน “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น” ซึ่งมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแสดงผลงาน และคัดเลือกผลงานของผู้เข้าอบรมที่โดดเด่นสวยงาม จำนวน 65 คอลเล็คชั่น โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 45 คอลเล็คชั่น และอัญมณีและเครื่องประดับ 20 คอลเล็คชั่น พร้อมนำผลงานการออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนำเสนอผ่านการเดินแฟชั่นโชว์ ใน “กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ ประจำปี 2556” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงฝีมือและศักยภาพของนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยสามารถยกระดับไปสู่สากลและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่ กสอ. มีส่วนผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจนสามารถสร้างแบรนด์เป็นของตนเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจากนักแสดงชื่อดังหลายท่าน อาทิ โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ (นางสาวไทย2555) ไต้ฝุ่น KPN แม็ก The Star ฟลุ๊ค The Star นิว AF7 นินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท (รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2554) เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Design Workshop) ได้ที่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2367 8181,8190 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก ในช่วง ม.ค.- ก.ค. ปี 2556 ที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท (ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ประกอบการต้องแบกรับกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายของรัฐที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นต้องแข่งขันทางด้านราคาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มองเห็นว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยควรปรับตัวและควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรในด้านการออกแบบให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สะดุดตา แตกต่าง ทันสมัย และน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ 

นายโสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จัด “โครงการแสดงผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจาก “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Design Workshop)” ซึ่งเป็นการเฟ้นหาผู้ประกอบการและนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นรุ่นใหม่มาประดับวงการ โดยหวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบของผู้ประกอบการไทยให้ได้ผลงานที่สวยงาม มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในแวดวงแฟชั่น นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่รักการออกแบบ เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมประเภทเสื้อผ้า และประเภทอัญมณีและเครื่องประดับโดยมีผู้เข้าอบรมกว่า 250 คน ทั้งนี้ ในการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องการใช้สี เทรนด์สี การออกแบบ การสร้างแรงบันดาลใจการออกแบบ การทำ workshop เป็นต้น จนสามารถออกแบบสเก็ตแบบ ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงธรรมชาติ และคัดเลือกผลงานการออกแบบของผู้ฝึกอบรมที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีการเลือกใช้โทนสีที่เหมาะสม และเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างลงตัว จำนวน 65 คอลเล็คชั่น โดยแบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 45 คอลเล็คชั่น และอัญมณีและเครื่องประดับ 20 คอลเล็คชั่น เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมกับจัดแสดงแฟชั่นโชว์ใน“กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ ประจำปี 2556”

โดยกิจกรรมดังกล่าว เสมือนเป็นการเปิดตัวนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่มาประดับวงการแฟชั่นไทย กำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ภายในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 65 คอลเล็คชั่น จากดารานักแสดงชื่อดัง อาทิ โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ (นางสาวไทย 2555) ไต้ฝุ่น เคพีเอ็น แม็ก และฟลุ๊คเดอะสตาร์ นิว เอเอฟ 7 นินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท (รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2554) เป็นต้น และมีการมอบโล่รางวัลให้แก่นักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ทีมีผลงานดีเด่นเพื่อสร้างกำลังใจในการออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป รวมทั้งได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่ กสอ. มีส่วนผลักดันให้กิจการประสบความสำเร็จจนสามารถสร้าง แบรนด์ที่เข้มแข็งเป็นของตนเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดย กสอ. หลากหลายผลงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงฝีมือและศักยภาพของนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้สาธารณชนได้รับรู้ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างโอกาสให้เครื่องแต่งกายของประเทศไทยก้าวสู่เชิงพาณิชย์ในระดับแนวหน้าของโลกในอนาคต และยังเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกและตั้งเป้าจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและแสดงศักยภาพของนักออกแบบไทยให้ทั่วโลกได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงฝีมือการผลิต และออกแบบที่ทันสมัย สวยงาม และมีคุณภาพ และคาดหวังว่าในทุกๆ ปี จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ การออกแบบ นวัตกรรม มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดจนกระทั่งพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นได้สมบูรณ์แบบและเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน นายโสภณ กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการออกแบบโดยได้มองเห็นถึงโอกาสอันดีที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอเชีย และในระดับโลกจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ ๆ พร้อมนำออกสู่ตลาดรวมกว่า 65 คอลเลคชั่น เพื่อเตรียมพร้อมปูพื้นฐานในการเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางการค้าอุตสาหกรรมแฟชั่นของภูมิภาค นายโสภณ กล่าวสรุป

สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Design Workshop) ได้ที่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตยกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2367 8181,8190 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8181,0 2367 8190
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4414 – 18

You may also like...