คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2

นิทรรศการจิตรกรรม โดย พิสิษฐ์ ไชยล้อม

เปิดงานนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ประธานในพิธีโดย คุณไมเคิล เจ.เจคอบเซน กงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

นิทรรศการจัดแสดงวันที่15กรกฏาคม -13สิงหาคม 2560

ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะเชียงราย

ขัวศิลปะเชียงราย ภูมิใจเสนอนิทรรศการ “คืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่2” โดยศิลปินพิสิษฐ์ ไชยล้อม

เปิดงานนิทรรศการวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 25602 เวลา 18.00 น.ประธานในพิธีโดย คุณไมเคิล เจ.เจคอบเซน กงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

คืนสุขสู่ถิ่น  เป็นการแสดงงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตภาพผู้คนและประเพณีอันดีงามซึ่งศิลปินมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ ใช้ชีวิตในบรรยากาศชนบทมาตั้งแต่เด็กซึมซับความเป็นท้องถิ่น ซึ่งอยู่ด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันจากครอบครัวญาติพี่น้องในหมู่บ้านที่คอยช่วยเหลือมีน้ำใจซึ่งกันและกันเป็นความสุขที่อยู่ในใจตลอดมา

ศิลปินมีความตั้งใจให้ภาพผลงาน เป็นสื่อในการสืบสาน, อนุรักษ์เรื่องราวในอดีต หวังว่าผู้ชมจะได้รำลึกถึงเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพบุรษให้คงอยู่สืบไป

พิสิษฐ์ ไชยล้อม ศิลปินขัวศิลปะ จบการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง จากการแสดงงานร่วมกลุ่มต่างๆ มีประสบการณ์และผลงานจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด อาทิ วัดศรีทรายมูล  จ.เชียงใหม่, วัดศรีดอนมูล  จ.เชียงใหม่, วัดศรีบุญเรือง จ.น่าน เป็นต้น

นิทรรศการคืนสุขสู่ถิ่น ครั้งที่ 2 จัดแสดง วันที่15กรกฏาคม -13สิงหาคม 2560  ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะเชียงรายเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม ข้อมูลเพิ่มเติม 088-418-5431, 053-166-623 artbridge.cr@gmail.com ,www.facebook.com/artbridgechiangrai

 

———

Happy to Return Home 2

By PisitChailorm

Opening Reception : Saturday 15 July 2017 at 18.00 hrs.

Guest of Honor :Khun Michael J. Jacobsen Consul General ,Embassy of the United States of America

Exhibition on view : 15 July-13 August 2017

ArtbridgeChiangrai(ABCR)

 

“Happy to Return Home” . An exhibition of paintings that expresses the people, daily life, scenery and festivals of the Lannatradition.These were the artist’s inspiration, drawn from his own childhood. A childhood where he learned to live a fulfilling village life, filled with good neighbourliness, a pure environment and happiness.  The artist, in this exhibition, shares not only the images , but his desire to conserve the essential spirit of his yesterdays for all to learn from and enjoy.

 

Open daily 10.00-19.00 hrs. Admission Free

More info 088-418-5431, 053-166-623 artbridge.cr@gmail.com , www.facebook.com/artbridgechiangrai


 

 

พิสิษฐ์    ไชยล้อม    (เชียงราย    2513)

การศึกษา

 • สถาบันราชภัฎลำปาง
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ  เชียงใหม่
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 • โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านป่ารวก

ประสบการณ์และผลงานสำคัญ

 • จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีทรายมูล อ. สันทราย  จ. เชียงใหม่
 • จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีสองเมือง อ. สารภี จ. เชียงใหม่
 • จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีดอนมูล  อ. สารภี  จ. เชียงใหม่
 • จิตรกรรมฝาผนังวัดเมืองมูล อ. งาว จ. ลำปาง
 • จิตรกรรมฝาผนังวัดต้นเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 • จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าอุบาลี(มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย)จ.พะเยา

–       จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.น่าน

นิทรรศการเดี่ยว

2554 นิทรรศการคืนสุขสู่ถิ่น Happy to return home ณ 9art Gallery เชียงราย

 

รางวัลเกียรติยศ

 • รางวัลที่ 1  ของสมาคม YMCA
 • รางวัลที่ 1  การประกวดวาดภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่
 • รางวัลที่ 3  เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20
 • รางวัลพิเศษ การประกวดจิตรกรรม “ มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ” ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานมหกรรมวันคุ้มครองโลก เครือข่ายต้านโรคร้อน

 

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ

 • แสดงงานนิทรรศการออกแบบนิทรรศการ 4 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
 • แสดงงาน RETEX  90  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • นิทรรศการจิตรกรรมวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

–     นิทรรศการจิตรกรรมไทยของธนาคารนครธน  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

–     นิทรรศการจิตรกร  วีรกรรมหรือคุณลักษณะที่สำคัญของทหารบก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉลองสิริราชสมบัติครบ  50 ปี ณ สโมสรทหารบก

 • นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 , 21 , 23, 24
 • นิทรรศการจิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • นิทรรศการศิษย์เก่าศิลปกรรมวิทยาเขตภาคพายัพ ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4
 • นิทรรศการศิลปกรรม “ มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ” ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • นิทรรศการศิลปกรรมภาคเหนือ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 • นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
 • นิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย
 • นิทรรศการ “ ต๋ามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง ”  ครั้งที่ 2 , 3 , 4 , 5  จังหวัดเชียงใหม่
 • นิทรรศการสล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา
 • นิทรรศการศิลปะเชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์สถาณแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ตักสิลาสักการะ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี จังหวัดมหาสารคาม
 • นิทรรศการศิลปิน “ ศิลปินเชียงรายเพื่อครูจูหลิง ปงกันมูล ” สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • นิทรรศการภาพต้นแบบลายปัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 • นิทรรศการกล้วยไม้ไทยครั้งที่ 3
 • นิทรรศการจิตรกรรมช้างไทยมหากุศล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลำปาง
 • นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
 • นิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย ทิพยหย้องภูมิผญา ล้านนาสล่าเมือง เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 • นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงทศวรรษที่ 2

–     นิทรรศการสานใจ สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  เสาว์คง

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่1-5 ที่ขัวศิลปะ เชียงราย

You may also like...