ขอเชิญร่วมฟังเสวนา พื้นที่กองโจร-พื้นที่การช่วงชิง ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมเสวนาโดย ยรรยง บุญ-หลง, สถาปนิก-นักเขียน บทความเกี่ยวกับเมืองและสถาปัตยกรรมในหนังสือ B-1 และเจ้าของผลงาน ‘บันทึกลับสถาปนิกโรบินฮู้ด’, ตัวแทนคณะทำงาน‘อีเลิ้ง’ จากชุมชนวัดแค ย่านนางเลิ้ง ร่วมอภิปรายดำเนินรายการโดย วรเทพ อรรคบุตร“พื้นที่กองโจร-พื้นที่การช่วง”

จะเป็นการวงสนทนาจากนักเขียน นักกิจกรรม ศิลปินที่สนใจ ‘ยุทธศาสตร์’ การใช้พื้นที่เพื่อผลักดันให้พื้นที่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่เดิมบรรจุหน้าที่ใช้สอย-รองรับรูปแบบกิจกรรมตามความหมายของพื้นที่ซึ่งรับรู้ว่าเป็นกลางและปลอดการแทรกแซงโดยปริยาย วิธีการหรือยุทธวิธีของ “พื้นที่กองโจร-พื้นที่การช่วงชิง” นับเป็นการผลักดันให้พื้นที่ซึ่งทุกคนพบเจอและใช้สอยอย่างจำเจ ตลอดจนใกล้ตัวจนกระทั่งมองข้าม อย่างท้องถนน กำแพง ตรอก ซอกซอย ให้เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ของความเคลื่อนไหว เพื่อปลุกพื้นคืนคุณค่าจากกระบวนการดัดแปลง การแทรกตัว การขัดจังหวะ

ยุทธวิธีแบบกองโจร สร้างการช่วงชิงโอกาสในการใช้พื้นที่จึงเปลี่ยนให้พื้นที่ชีวิตประจำวันที่เคยด้อยค่าความสำคัญหรือถูกหมางเมิน กลายเป็นเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนอาวุธทางการเมือง โดยยกตัวอย่างและอภิปรายจากนักเคลื่อนไหวที่ทำงานกับชุมชนในกรุงเทพมหานคร อย่างคณะทำงานชุมชนวัดแคนางเลิ้งที่ใช้พื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเป็นที่จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อปลุกชีวิตชีวาด้วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ริเริ่มจากคนในชุมชน และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายอย่างถนนเด็กเดิน หรือนิทรรศการศิลปะในโรงหนังเฉลิมธานี  พร้อมกับทัศนะจากสถาปนิกที่สนใจประเด็น guerilla space ตลอดจนความเคลื่อนไหวและยุทธวิธีของศิลปะสมัยใหม่และกลุ่มความเคลื่อนไหวของศตวรรษที่ 20 อย่าง DADA, surrealism และ situationist international ที่ส่งอิทธิพลจนลามลงสู่ท้องถนนอย่าง graffiti art ในปัจจุบัน
(*การเสวนาปิดท้ายด้วยการฉายภาพยนตร์ Guerilla art)

 

 

 

 

โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์
ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมการศึกษา หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
Ms. Somsuda Piamsumrit
Education Program Co-ordinator
The Jim Thompson Art Center
6 Soi Kasemsan 2 Rama1Rd. Wangmai Patumwan BKK.
Tel:  02- 612-6741
Fax: 02- 219-2911
email: somsuda@jimthompsonhouse.com, education@jimthompsonhouse.com

You may also like...