นายน้อย

ชาติชาย ศิริอภิพัฒน์อมร (น้อย) หรือที่รู้จักกันในนามของ นายน้อย นักกีตาร์มากฝีมือ ที่มีสไตล์การเล่นกีตาร์อันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยเทคนิคหรือสไตล์การเล่นที่เรียกว่า Lap Tapping Guitar Alternate Tuning

ซึ่งเป็นวิธีการตั้งสายแบบ Non Standard Tuning หรือ Open Tuning, Alternate Tuning, ใช้รูปแบบการเล่นแบบ Finger Style โดยผลงานเพลงจะสื่อถึงความเป็นไทย, ความเป็นเอเชีย, ตัวโน้ตเอเชีย และวิถีเอเชีย

นายน้อย Lap Tapping acoustic guitar
วันที่ : 30 มีนาคม 2556
เวลา : 18.00 – 19.40 น.
สถานที่ : TCDC

You may also like...