ฉันคือเธอ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของ วสันต์ สิทธิเขตต์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอนิทรรศการโดยศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์ รวบรวมผลงานของศิลปินไว้มากที่สุดกว่า 100 ผลงานผลงานของวสันต์ล้วนมีความโดดเด่น ดึงดูดและท้าทาย สร้างภาษาศิลปะ ส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ และเคลื่อนตัวในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนอง ปัญหาสังคมร่วมสมัยอย่างฉับพลัน วสันต์แสดงออกผ่านการเสียดสี ล้อเลียน และการเปรียบเปรยอย่างเป็นนัยยะ ด้วยความสามารถรอบด้านทางศิลปะ ที่ได้เสาะหาวิธีการแสดงออกอันหลากหลาย รวมไปถึงการริเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มศิลปิน นักเคลื่อนไหวทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทั้งทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน วสันต์ได้เป็นตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงงานในเวทีระดับโลกหลายแห่ง ทั้งที่ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา

นิทรรศการ ฉันคือเธอ คือการต่อยอดแนวความคิดจากชุดผลงานเมื่อปี 2536 ในครั้งนั้น I Am You นำเสนอความเวียนว่ายของวัฎจักรชีวิตและความทุกข์ สำหรับในปี 2561 นี้ แนวคิด I Am You หรือ ฉันคือเธอ ถูกนำมาตีความอีกครั้งและกระจายออกเป็น 5 หัวข้อ นำเสนอผลงานตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน

เริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินเพื่อทำความเข้าใจถึงแก่นของความคิดและผลงานใน “อุดมคติ & อุดมการณ์” (Ideals and Ideology) ต่อด้วยการตั้งคำถามถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกของศิลปินผ่าน “อำนาจ กับ ไร้อำนาจ” (Powerful vs Powerless) “ความดิบเถื่อนคืออาวุธ” (Raw Aesthetic as a Weapon) และ “ใบหน้า เรือนร่างและเสรีภาพ” (Face, Figure and Liberty) แล้วมองความเป็นปัจจุบันสมัยจากกิจกรรมทางสังคมที่ศิลปินมีส่วนร่วมใน “โลกสวยด้วยประท้วง” (Protest And Making The World A Better Place)

นอกจากการบอกเล่าแนวคิดของผลงานและชีวิตความเป็นศิลปินนักกิจกรรมของวสันต์ สิทธิเขตต์แล้ว ในระหว่างที่นิทรรศการจัดแสดง ยังนำเสนอกิจกรรมการศึกษา “Curator Tour” “Artist Talk” “Critic Talk” และเวิร์คชอปสำหรับเด็กอีกด้วย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ภัณฑารักษ์ร่วม อดุลญา ฮุนตระกูล

สอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0 2214 6630 ต่อ 501-503
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bacc.or.th/facebook.:baccpage /instagram: baccbangkok

Event Calendar
‘I AM YOU’ Exhibition by Vasan Sitthiket
Organised by Bangkok Art and Culture Centre

23 March – 27 May 2018
Main Gallery, 8th Floor

Guest Curator: Prof. Dr. Apinan Poshyananda
Co-curator: Adulaya Hoontrakul

Vasan Sitthiket is a prominent Thai artist whose works have been internationally recognized. He is one of the first Thai contemporary artists whose interdisciplinary works reflect and criticise social and political movements. Vasan has stayed driven with his activist life as well as creating art, making him one of Thailand most socially engaged artist active today with a firm place in the country’s art history.

‘I AM YOU’ presents his works since 1975 until present. This retrospective exhibition covers the artist’s extensive portfolios from paintings, sculptures, music, poetry, shadow puppet, performance, Facebook statuses, etc. This is the first major exhibition devoted to the full scope of the career of Vasan Sitthiket showing his creativity development from the beginning until today. As part of the exhibition, there will be a curator tour, an artist talk, a critic talk and workshops for kids.

The opening ceremony of “I AM YOU” by Vasan Sitthiket will be on Thursday 22 March 2018 at 18.30 hrs., Main Gallery, 8th Floor, Bangkok Art and Culture Centre. The exhibition will run from 23 March to 27 May 2018.

For more information please contact BACC Public Relation Department at Tel.02-214-6630 ext. 501-503

www.bacc.or.th/facebook.:baccpage /instagram: baccbangkok

You may also like...