ADAPTATION

ศูนย์ศิลปะตูดยุงยินดีนำเสนอ “Adaptation” การจัดแสดงผลงานคู่โดยศิลปิน Lili Heller (ฝรั่งเศส) and Ben Readman (ไอริช) ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อเสียงอย่าง Block T (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอิสระและไม่หวังผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์)

Heller และ Readman จะจัดแสดงผลงานคู่เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ งานชุด Adaptation นี้จะรวมผลงานที่คัดสรรมาจากงานในอดีต และรวมถึงงานชิ้นใหม่ที่จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงเวลาที่พวกเขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

Lili Heller เกิดในปีที่ 1981 ที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นศิลปิน Visual Art มืออาชีพ พำนักอยู่ที่ Richmond Road Studios ในกรุงดับลิน และเป็นเวลาห้าปีที่เธอได้มีส่วนร่วมเป็นผู้จัดงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินนานาชาติ Block T เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง LINK Culturefest เธอทำงานกับสำนักงานด้านการศึกษาของ Block T และดูแล Skillsets ซึ่งเป็นแผนกการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เธอสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้าน Visual Arts จาก the Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille ประเทศฝรั่งเศสในปี 2004 และ Theoretical Art Studies จากมหาวิทยาลัย Provence ประเทศฝรั่งเศสในปี 2005 โดยตั้งแต่ปี 2002 เธอได้มีผลงานแสดงเดี่ยวจำนวนมากในฝรั่งเศสและเยอรมนี และมีส่วนร่วมในการจัดแสดงกลุ่มอีกจำนวนหนึ่งในฝรั่งเศส แคนนาดา สโลวีเนีย ไอร์แลนด์ และประเทศจีน งานศิลปะของเธออยู่ในคอลเลคชั่นทั้งสาธารณะและส่วนตัวจำนวนมากในฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี ไอร์แลนด์ สโลวีเนีย แคนาดา บราซิล จีน และประเทศไทย

ผลงานของ Lili Heller นั้นยากที่จะจำแนกประเภท มันไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจน และก็ไม่ได้เป็นนามธรรมเสียทีเดียว แต่มันตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งหายาก ระหว่างจินตนาการและความเป็นจริง ระหว่างความเป็นปกติวิสัยตามธรรมขาติและการควบคุม เธอสร้างการเชื่อต่อ ความตรึงเครียด การหลอมรวม และการต่อต้าน ระหว่างสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์และสิ่งธรรมชาติ ภาพวาดของเธอกลายเป็นสถานที่แห่งการเผชิญหน้า และการพบปะสมาคม

Ben Readman เป็นศิลปิน Visual Art และผู้อำนวยการทางศิลปะ เขาได้จัดแสดงผลงานในหลากหลายประเทศทั่วโลก และมีถิ่นที่อยู่อาศัยในฐานะศิลปินในไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และประเทศจีน เขาได้รับรางวัล Mourlot Prize ด้านภาพวาดร่วมสมัยที่เมืองมาร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศสในปี 2010 เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจาก Arts Council and Culture ไอร์แลนด์ ผลงานของเขาอยู่ในคอลเลคชั่นจำนวนมาก รวมถึง Office of Public Works, โรงแรม Shelbourne, ปราสาท Lendava, Mason Hayes & Curran, Deutsche Bank และ Key Capital Investment ในปัจจุบันเขาเป็นผู้อำนวยการศิลปะและการตลาดของ Block T และสมาชิกของ Visual Arts Centre รวมถึงก่อนหน้านี้เขาได้มีบทบาทเป็นเลขาธิการแห่ง V.A.C. และผู้อำนวยการ Button Factory Studios

งานของ Ben Readman นั้นเกี่ยวกับรูปแบบตามความเป็นจริง การรับรู้ และภูมิประเทศที่ถูกจินตนาการ มันเป็นความจริงที่ถูกเบี่ยงเบนออกไปที่ผสานการตีความของปรากฏการณ์ธรรมชาติ โครงสร้างระดับโมเลกุล และสรีรวิทยาของมนุษย์ การผสมผสานเครือข่ายทางความคิดและการสังเกตเรื่องราวที่หลากหลาย Ben Readman นำเสนอแก่เราด้วยชิ้นส่วนของความจริงที่ถูกสับเปลี่ยน ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งมหภาคและจุลภาค เป็นสิ่งที่ผสมทั้งภาพและเทคนิคที่ส่งเสริมการพิจารณาที่ยืดยาวขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา การกวี กับโลกแห่งธรรมชาติ

เกี่ยวกับ Block T
Block T เป็นองค์กรสร้างสรรค์ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ที่ Smithfield กรุงดับลิน 7 มีเจตนารมณ์เพื่อรับใช้ในฐานะเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันส่งเสริมศิลปะ ปัจเจกบุคคลและองค์กรที่มีความสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการแสดงและการแลกเปลี่ยนความสามารถทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และในระดับนานาชาติ รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมของ Block T จะถูกนำกลับไปลงทุนใหม่ในองค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานของสตูดิโอศิลปะที่ถูกบริหารจัดการอย่างมืออาชีพกว่า 90 แห่ง เป็นส่วนลดทางด้านบริการสนับสนุนแก่สมาชิก และสนับสนุนงานสาธารณะทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่าย องค์กรแห่งนี้ทำงานเพื่อสร้างตัวแบบที่ยั่งยืนสำหรับสตูดิโอศิลปะที่ไม่ได้พึ่งพาเงินทุนสนับสนุนจากรัฐมากจนเกินไป ถึงอย่างไรก็ดีองค์กรนี้ก็รู้สึกเช่นกันว่าการสนับสนุนจากภาครัฐต่อพื้นที่สร้างสรรค์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องนี้โดยตลอด เรารู้สึกด้วยว่าองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ควรจะมีบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการทำความเข้าใจ และค้นหาโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ๆ เพื่อความยั่งยืน และนโยบายรัฐควรที่จะส่งเสริมการเกิดขึ้นของรูปแบบองค์กรที่มีพลวัตร ในปัจจุบันงบสนับสนุนจากภาครัฐนับเป็นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของเงินหมุนเวียนประจำปีของ Block T

ศิลปินเข้าพักอาศัยที่ศูนย์ศิลปะตูดยุงตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ถึง 17 มกราคม 2557

นิทรรศการ : Adaptation
ศิลปิน : Lili Heller (ฝรั่งเศส) และ Ben Readman (ไอริช)
วันที่ : 11 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ : ศูนย์ศิลปะตูดยุง
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 084-914-5499
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/events/646087768789418/?ref=22

You may also like...