เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเด็กๆ ครอบครัว รวมทั้งนักเขียน นักวาดภาพประกอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561 หรือ TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Growth of The Brain and Imagination ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิล์ด

ภายในงานพบกับลานจัดแสดงหนังสือนิทานภาพนานาชาติ รางวัลต่างๆ จากเอเชีย (ไต้หวัน, ญี่ปุ่น) ยุโรป อเมริกาและอาเซียน นิทรรศการภาพประกอบนิทาน จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพจากใต้หวัน และนักเขียน นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ของไทย พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Story time & Mini Workshop กิจกรรมฟังนิทานจากหนังสือนิทานนานาชาติ และโปรแกรมฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆสำหรับเด็ก ,Story time & Illustrated Workshop

กิจกรรม ฟังนิทานและฝึกวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็ก จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบรางวัลแว่นแก้ว ,กิจกรรมฟังนิทานประกอบเพลง จากครูก้า อ.กรองทอง บุญประคองและคณะครูจากโรงเรียนจิตตเมตต์ และWorkshop สำหรับนักเขียน นักวาดภาพประกอบ โดยนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพชาวไต้หวัน

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 257 4300 ต่อ 136 หรือ 098 832 4151 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
เหมือนฝัน นิลคูหา (กวาง) 09 4224 4635 e-mail: muenfun.nilkuha@gmail.com
งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
อรณัฐรัฐ หล่อศรีศุภชัย, สิริวรรณ รัตนมงคลธัญ โทร. 0 2257-4300 ต่อ 241,245
ขอขอบพระคุณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

You may also like...