เล่มบันดาลใจและเสวนาวรรณกรรมอีสาน

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเล่มบันดาลใจและเวทีเสวนา ‘จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสานสู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทางและแรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Report) นำเสนอผลจากการสำรวจ ปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและ การกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้ เป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่ เกี่ยวข้องกับอีสานในแง่มุมของผู้คนและพื้นที่ทั้งทางกายภาพและจินตภาพผ่านนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และกิจกรรมหลากหลาย

กิจกรรมเล่มบันดาลใจ และเวทีเสวนา‘จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสาน สู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทางและแรง สะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย พบกับวีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ผศ.ดร.ธัญญาสังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปิน แห่งชาติ ,อ.สกุล บุณยทัต นักเขียน,นักวิชาการวรรณกรรม, กรรมการสมาคม นักเขียนแห่งประเทศไทยฯ ภู กระดาษ นักเขียน

ริเริ่มและดำเนินการโดยห้องสมุดศิลปะและฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เน้นการ แบ่งปันถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับ วรรณกรรมอีสานตลอดจนการมุ่งสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ

กำหนดการกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น. กิจกรรมเล่มบันดาลใจ ตอน ก่อนจะมาเป็นงานเขียนของวีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
15.00 – 17.00 น. เสวนา ‘จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสาน สู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทางและแรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย’
แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย
– ผศ.ดร.ธัญญาสังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติ
– อ.สกุล บุณยทัต นักเขียน,นักวิชาการวรรณกรรม, กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฯ
– ภู กระดาษ นักเขียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์ บริษัท เอฟวายไอ จำกัด

โทรศัพท์ 02 688 1170-1 กุลยา กาศสกุล (ยิ้ม) 096 449 9516 line : yimfyi

You may also like...