Something Missing เมื่อบางสิ่งเลือนหาย บางสิ่งถูกทำให้ลืม และ บางสิ่งก็ต้องทิ้งไป

Something Missing คือผลงานจากการแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสองกลุ่มละครphysical theatreจากประเทศไทย และเกาหลีใต้สองกลุ่มละคร physical theatre อันได้แก่ ก ลุ่มB-floor จากประเทศไทย และ Momggol จากประเทศเกาหลีใต้ ได้แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงร่วมสมัยภายใต้แนวความคิดของประสบการณ์ชีวิตที่มีบางสิ่งหายไป โดยเริ่มโครงการนี้ครั้งแรกในปี 2558 และจัดแสดงใน เทศกาล Low Fat Art Fest ณ ทองหล่ออาร์ต สเปซ

การแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความเหมือน ความต่าง บริบททางสังคมการเมืองของสองวัฒนธรรม ทั้งสองกลุ่มละครได้ถ่ายทอด Something Missing ออกมาเป็นการแสดงในรูปแบบ physical theatre อย่างเข้มข้นโดยการนำของสองผู้กำกับ Jongyeon Yoon จาก Theatre Momggol และ ธีระวัฒน์ มุลวิไล จากกลุ่มละคร B-floor

ในปี2558 Something Missing กำกับการแสดงโดย Jongyeon Yoon ได้รับรางวัล การแสดงที่ใช้ร่างกายยอดเยี่ยม และกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม จากเทศกาลละครกรุงเทพ 2015

ในปี 2559 Something Missing: Rite of Passage กำกับการแสดงโดยธีระวัฒน์ มุลวิไล ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล กลุ่มนักแสดงยอดเยี่ยม จากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดงประจำปี 2559

และในปี 2560 นี้ Something Missing กลับมาแสดงอีกครั้ง โดยพัฒนาเพิ่มเติมจากการแสดงทั้งสองปี โดยเป็นการกำกับร่วมของ Jongyeon Yoon และธีระวัฒน์ มุลวิไล จัดแสดงที่ Testbed 66, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 24-26พฤศจิกายน 2560 โดยนำเรื่องราวของการทำงานร่วมกันในสองปีที่แล้ว มาพัฒนาต่อและนำเสนอประเด็นที่สะท้อนสภาวะร่วมของทั้งสองสังคม

Something Missing กลับมาจัดแสดงในกรุงเทพ ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12- 17 ธันวาคม นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Performative Art Festival #6

บัตรราคา จ่ายหน้างาน 600 บาท, โอนล่วงหน้าก่อนวันแสดง 470 บาท นักเรียนนักศึกษา และกลุ่ม 5 คนขึ้นไป คนละ 370 บาท
จองบัตรได้ที่ 094-4945104 หรือ bfloortheatre@gmail.com

เกี่ยวกับกลุ่มละครมัมโกล Momggol
ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2545 เพื่อนำเสนอประสบการณ์และความทรงจำของชีวิตในที่สาธารณะโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสาร กลุ่มละครมัมโกลใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อเผยแผ่เรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นและถูกหลงลืมไป เกิดเป็นเรื่องราวของผู้คนที่แปลกแยก ไม่เพียงเท่านี้กลุ่มมัมโกลยังได้ริเริ่มทำโครงการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะและละครกับชุมชน รวมทั้งร่วมวางแผนงานศิลปะและจัดงานเทศกาล street arts festival อีกด้วย

 

Something Missing Vol.3. The last chapter of the 3-year collaboration between Theatre momggol and B-Floor

Something has happened.
Something has gone.
Something will go on.

Something Missing is an initiative of creative collaboration between two physical theater companies: B-Floor Theatre (Thailand) and Momggol (South Korea).

Exploring the theme of life experiences where something is missing, forgotten, discriminated, or left behind, the two companites have been exchanging their ideas over differences and similarities against the socio-political contexts of both countries, and have created an intense presentations in the form of physical theater performances.

In 2015, Something Missing directed by Jong Yeon Yoon won Best Movement-Based Performance and Best Art Direction awards from Bangkok Theatre Festival 2015

In 2016, Something Missing: Rite of Passage directed by Teerawat “Ka-ge” Mulvilai was nominated for Best Performance by an Ensemble Award by the Theatre Critics Association Thailand Center (IATC)

This year, 2017, Something Missing is back as a co-directed performance by Jongyeon Yoon and Teerawat Mulvilai, performing at Testbed 66, Seoul, South Korea on 24th-26th November, and at Bangkok Art and Culture Center (BACC) in Bangkok on 12th-17th December, 2017.

booking: call 094 4945104 or bfloortheatre@gmail.com
Tickets:
Walk-ins 600 THB
Transfer at least 24 hours in advance 470 THB
Students and groups of 5 or more by transfer 370 THB per person

“B-Floor Theatre” <bfloortheatre@gmail.com>

You may also like...