ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) จัดแฟชั่นโชว์ From Weaving Streets to Today Life’s Crafts

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดตัวชุดต้นแบบจัดแฟชั่นโชว์จากโครงการเส้นทางผ้าทอปีที่ 2 From Weaving Streets to Today Life’s Crafts หรือ “ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น..สู่..หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ L’OFFICIEL ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกับเสน่ห์ของผ้าพื้นถิ่นที่ถูกนำมาผสานกับงานหัตถศิลป์และต่อยอดสู่ผลงานแฟชั่นระดับสากล ในโครงการเส้นทางผ้าทอปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปท์ From Weaving Streets to Today Life’s Crafts หรือ“ภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่น .. สู่ .. หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน” ผ่านฝีมือการออกแบบของ ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงแฟชั่นและงาน ดีไซน์ระดับโลก ทั้งยังเป็นเจ้าของรางวัล Innovative Craft Award 2016

คอลเลคชั่นทั้งหมดเป็นการผสมผสานแนวความคิดสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพที่เน้นการใช้งานได้ จริงในชีวิตประจำวัน ผนวกกับการนำภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างจากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าในแขนงต่างๆ มารวมไว้ได้อย่างลงตัว โดยมีครูช่างและทายาทศิลปหัตถกรรมรวมที่ได้รับคัดเลือก 5 ท่าน ได้แก่

1. คุณไพรัตน์ สารรัตน์ ทายาทศิลปหัตถกรรม 2556 ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2. คุณนิดดา ภูแล่นกี่ ทายาทศิลปหัตถกรรม 2559 ครื่องทอ(ผ้าไหมแต้มหมี่) จังหวัดขอนแก่น
3.คุณจิตนภา โพนะทา ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2558 ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
4. คุณธนินทร์ธร รักษาวงศ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2556 ผ้าบาติก จังหวัดกระบี่และนราธิวาส
5. ธัญลักษณ์ ทวีกิตติพันธ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2557 ผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

ความพิเศษของออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าในครั้งนี้คือการจัดทำภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืนปี 2560 (Sustainable Crafts 2017) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้กลุ่มคน รุ่นใหม่ที่เป็นผู้สืบทอดและสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยในปัจจุบันสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่จะ ตอบโจทย์และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหยุดยั้งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตที่ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษ ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยในโครงการนี้เริ่มมุ่งเน้นที่หัตถศิลป์ในกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นลำดับแรก เนื่องจากเสื้อผ้าเป็น เครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ทั้งยังถูกเข้าใจและเข้าถึงคน ทั่วไปได้ง่ายกว่างานหัตถศิลป์ด้านอื่น ผ่านการสัมผัส การชื่นชมและความภูมิใจที่ได้ใช้งาน ดังนั้น เสื้อผ้า แฟชั่นจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมงานหัตถศิลป์กับมรดกภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งคน ส่วนใหญ่มักรู้สึกว่าใช้งานยากและล้าสมัย แต่เมื่อผ่านการออกแบบและการนำเสนอที่ดี งานหัตถศิลป์ จะเข้าสู่การใช้งานที่เหมาะสำหรับชีวิตปัจจุบันได้อย่างลงตัว

งานเปิดตัวคอลเลคชั่นเสื้อผ้าต้นแบบจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ชั้น 2 บริเวณโถงหน้า Grand Hall 201-202 ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา ในงานแฟชั่นโชว์ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงมากฝีมือ ศรีริต้า เจนเซ่น มาเป็นผู้สวมชุดฟินาเล่ ปิดท้ายคอลเลคชั่นอย่างตราตรึง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์ บริษัท เอฟวายไอ จำกัด กุลยา กาศสกุล (ยิ้ม) 096 4499516 ฆนรส เติมศักดิ์เจริญ (หยิน) 094 9359445

You may also like...