การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2559

ad-UOB-720x450

2016 UOB Painting of the Year

 

 banner-003

รายละเอียด

 

Q:           การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) คืออะไร?

A:            การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) คือ การประกวดงานจิตรกรรมระดับอาเซียนที่จัดขึ้นโดยกลุ่มธนาคารยูโอบี เพื่อค้นหาและส่งเสริมศิลปินที่มีพรสวรรค์ และเชิดชูเหล่าศิลปินที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ในประเทศสิงคโปร์ และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันจัดอย่างพร้อมเพรียงกันใน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

 

Q:           การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) แบ่งการประกวดออกเป็นกี่ประเภท?

A:            การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) เปิดสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio ต้องเคยจัดแแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) หรือมีหอศิลป์/แกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)
 • ประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

 

Q:           มีการกำหนดอายุของผู้เข้าประกวดในแต่ละประเภทหรือไม่?

A:            ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าประกวดในทั้ง 2 ประเภท

 

Q:           มีค่าใช้จ่ายในการเข้าประกวดหรือไม่?

A:            ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year)

 

 

Q:           รางวัลของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) มีกี่รางวัล รางวัลละเท่าไร?

A:            มีทั้งหมด 8 รางวัล รวมเงินรางวัล 1,680,000 บาท ดังนี้

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year 750,000                   บาท

พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 • รางวัลเหรียญทอง                                                          300,000                   บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน 240,000                   บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง 150,000                   บาท

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล

 • รางวัล Most Promising Artist of the Year 90,000                     บาท
 • รางวัลเหรียญทอง 75,000                     บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน 45,000                     บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง 30,000                     บาท

 

Q:           เงินรางวัลต้องถูกหักภาษีหรือไม่?

A:            เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

 

Q:           โครงการศิลปินในพำนัก (the residency programme) ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ คืออะไร?

A:            เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ทำวิจัยด้านศิลปะจาก 21 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะผ่านโครงการต่างๆ เช่น การจัดแสดงงาน เวิร์คชอป การแสดง และการฟังบรรยาย

 

0001

 

การเข้าร่วมการประกวด

 

Q:           ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประกวดได้อย่างไร?

A:            ศิลปินอาจเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ได้จาก www.uobpoy.com หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้จากธนาคารยูโอบีทุกสาขาในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ผู้เข้าร่วมการประกวดควรใช้แบบฟอร์มใบสมัครของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมการประกวด

 

Q:           ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่นอกประเทศที่เข้าร่วมการประกวด ฉันจะเข้าร่วมการประกวดได้อย่างไร?

A:            การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) เปิดกว้างให้กับประชาชนและพลเมืองของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย หากคุณไม่สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ส่งผลงานในนามของคุณได้ ทั้งนี้ ตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อของคุณ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

 

Q:           ศิลปินอาชีพ (Established Artist) คืออะไร?

A:            ประเภทศิลปินอาชีพ เปิดสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio ต้องเคยจัดแแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) หรือมีหอศิลป์/แกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

 

Q:           ศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) คืออะไร?

A:            ประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

 

Q:           ฉันเคยเข้าร่วมการประกวด และ/หรือ ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) มาก่อน ฉันยังมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดอีกหรือไม่?

A:            คุณยังมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด โดยหากคุณเคยได้รับรางวัลมาก่อน คุณต้องส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

 

Q:           ฉันได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะนานาชาติงานอื่น ฉันยังจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดอยู่หรือไม่?

A:            คุณยังมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด หากคุณเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับมาก่อน คุณต้องส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) ของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year)

 

 

 

banner-003

 

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 

Q:           ฉันจะส่งผลงานของฉันได้อย่างไร?

A:            สำหรับประเทศไทย คุณสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ที่จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้

 • จุดรับผลงานภาคกลาง: หอศิลป์ อาคารตำหนักพรรณราย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 • จุดรับผลงานภาคเหนือ: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • จุดรับผลงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ต.ศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 • จุดรับผลงานภาคใต้: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 

Q:           มีข้อจำกัดเรื่องขนาดหรือประเภทของสื่อที่ฉันจะสามารถใช้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมหรือไม่?

A:            ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น สามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 ซม. โดยต้องเป็นผลงานต้นฉบับ จะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยมีขนาดความสูงและความกว้าง ต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม. (รวมกรอบรูป – ถ้ามี) ไม่มีการกำหนดหัวข้อในการประกวด

 

Q:           สามารถส่งผลงานเป็นชุดได้หรือไม่?

A:            ได้ โดยผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดเป็นชุดต้องประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมไม่เกินสาม (3) ภาพที่จัดเป็นผลงานศิลปะหนึ่ง (1) ชุด หรือหากจัดรวมกัน ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งเข้าประกวดเป็นแบบ triptych (3-panel artwork) ขนาดรวมของภาพทุกภาพที่ประกอบด้วยผลงานศิลปะหนึ่งชุด และ/หรือ triptych (หากจัดแสดงรวมกัน) ต้องมีความกว้างหรือสูงไม่เกิน 180 ซม. (รวมกรอบรูป – ถ้ามี)

 

Q:           ฉันมีผลงานที่สร้างสรรค์ไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉันสามารถส่งผลงานชิ้นนี้เข้าร่วมการประกวดได้หรือไม่?

A:            ผลงานจิตรกรรมที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ ต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่สร้างสรรค์ไว้ไม่เกินสองปี ผลงานนั้นไม่ควรเคยนำออกมาจำหน่าย ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือเคยเข้าร่วมการประกวดหรือจัดแสดงมาก่อน อาจมีข้อยกเว้นสำหรับผลงานของนักศึกษาศิลปะเต็มเวลา ที่เคยจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษาภายในสถานศึกษา

 

Q:           ฉันเป็นศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดในประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) เพราะฉันต้องการความท้าทาย ฉันทำได้หรือไม่?

A:            ศิลปินทุกคนต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในประเภทที่สมัครเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการในการตัดสินรางวัล

 

Q:           ฉันจะส่งผลงานเข้าประกวดในทั้งสองประเภทได้หรือไม่?

A:            ไม่ได้ ศิลปินต้องเลือกส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 

Q:           ฉันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งชิ้นหรือไม่?

A:            ศิสปินสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในประเภทที่เลือกได้ไม่เกิน 3 ชิ้น

 

Q:           หากฉันมีคุณสมบัติที่ตรงตามประเภทการประกวด ฉันสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนหรือเพื่อนเป็นผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแทนฉันได้หรือไม่?

A:            ได้ หากคุณไม่สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ส่งผลงานในนามของคุณได้ ทั้งนี้ ตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อของคุณ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

 

Q:           ฉันไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันเวลาที่ระบุไว้เนื่องจากต้องเดินทาง ฉันสามารถส่งผลงานก่อนหรือหลังระยะเวลารับสมัครได้หรือไม่?

A:            เพื่อให้เป็นไปตามกฏและกติกาการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานภายในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากคุณไม่สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ส่งผลงานในนามของคุณได้ ทั้งนี้ ตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อของคุณ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

 

Q:           ฉันสามารถส่งภาพถ่ายของผลงานจิตรกรรมหรือแบบฟอร์มใบสมัครเป็นไฟล์ดิจิตอลได้หรือไม่?

A:            ไม่ได้ ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานจิตรกรรมต้นฉบับเป็นชิ้นงานจริง และเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครตัวจริงเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการในการตัดสินรางวัล

 

 

 

Q:           ฉันอาศัยอยู่ต่างประเทศ ฉันจะสามารถส่งผลงานจิตรกรรมทางพัสดุไปรษณีย์หรือบริการขนส่งอื่นๆ ได้หรือไม่?

A:            ไม่ได้ เราไม่สามารถรับผลงานที่จัดส่งทางช่องทางดังกล่าว หากคุณไม่สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ส่งผลงานในนามของคุณได้ ทั้งนี้ ตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อของคุณ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

Q:           หากฉันเป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการประกวด แต่อาศัยอยู่ในอีกประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมการประกวด ฉันควรส่งผลงานเข้าประกวดที่ใด?

A:            ศิลปินควรเลือกประเทศที่ศิลปินสามารถส่งผลงานต้นฉบับที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดได้สะดวกที่สุด ตัวอย่างเช่น หากศิลปินเป็นพลเมืองชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ศิลปินอาจเลือกส่งผลงานในประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์

 

การตัดสิน

 

Q:           คณะกรรมการใช้เกณฑ์ใดในการตัดสิน มีความแตกต่างระหว่างการประกวดทั้งสองประเภทหรือไม่?

A:            เกณฑ์ในการตัดสินจะเหมือนกันทั้งสำหรับการประกวดในประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) และประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากสารที่ต้องการสื่อ ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

สำหรับประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) นั้น การพิจารณาตัดสินผลงานจะเข้มงวดขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในประเภทนี้

 

Q:           ศิลปินที่ชนะการประกวดจะทราบผลการประกวดได้อย่างไร?

A:            ศิลปินที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 20 ท่าน จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เพื่อเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยจะมีศิลปิน 8 ท่านที่ได้รับรางวัล และอีก 12 ท่าน จะได้ร่วมจัดแสดงผลงาน

 

Q:           พิธีมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคจะจัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ หากฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ธนาคารยูโอบีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับฉันเมื่อฉันเดินทางไปร่วมพิธีมอบรางวัลหรือไม่?

A:            ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year ของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงโปร์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ในฐานะแขกรับเชิญของธนาคารยูโอบี ดังนั้น ธนาคารยูโอบีจะเป็นดูแลเรื่องค่าที่พักและค่าเดินทางทั้งหมดให้กับศิลปิน

 

 

Q:           ศิลปินที่จะได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ต้องผ่านการพิจารณาด้วยวิธีใด?

A:            หนึ่งในสี่ของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year ของแต่ละประเทศ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พิจารณาด้วยการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year)

 

การขอรับคืนผลงาน

 

Q:           หลังสิ้นสุดการประกวด ฉันจะขอรับผลงานของฉันคืนได้อย่างไร?

A:            นอกเหนือจากผลงานที่ชนะการประกวดและผลงานที่ได้รับเลือกร่วมจัดแสดง ผลงานอื่นๆ ทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตามจุดรับผลงานทั้ง 4 แห่ง ผู้สมัครสามารถขอรับผลงานคืนได้ตามจุดที่ผู้สมัครส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น.

 

Q:           หากฉันไม่ไปขอรับผลงานคืน จะเกิดอะไรกับผลงานของฉัน?

A:            ผลงานที่ไม่มีศิลปินท่านใดมาขอรับคืนภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2559 จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของธนาคารยูโอบี

 

Q:           หากฉันเป็นผู้ชนะ จะเกิดอะไรกับผลงานของฉัน?

A:            ผลงานทั้งหมดที่ชนะการประกวด รวมถึงเอกสารและวัสดุที่มอบให้กับธนาคารยูโอบี ถือเป็นทรัพย์สินของธนาคารยูโอบีแต่เพียงผู้เดียว ขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการประกวดถ่ายรูปผลงานของตนเองไว้เป็นบันทึกส่วนตัวก่อนส่งผลงานนั้นเข้าประกวด

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำมาจัดแสดงใน นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7 (7th UOB Painting of the Year Exhibition) ตามกำหนดการต่อไปนี้

 • วันที่ 25 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • วันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ศุภรินทร์ DID 4964 / วิมลธร DID 4969 / อารดา DID 4966  

banner-001

You may also like...