Seven Book Award 2016 by CP ALL

ประธานคณะกรรมการตัดสินแต่ละประเภท ศักดา แซ่เอียว-เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์-รศ.สุพรรณี วราทร-สุวิทย์ กิ่งแก้ว-ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์-ศ.กีรติ บุญเจือ-นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

ประธานคณะกรรมการตัดสินแต่ละประเภท ศักดา แซ่เอียว-เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์-รศ.สุพรรณี วราทร-สุวิทย์ กิ่งแก้ว-ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์-ศ.กีรติ บุญเจือ-นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

ซีพี ออลล์ ประกาศผลสุดยอดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2559″

สุพิชชา เสนารักษ์ คว้ารางวัลนิยายภาพการ์ตูน – ปกรณัม ทับเที่ยง ชนะเลิศสารคดี พร้อมนักเขียนรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไฟแรงตบเท้ารับรางวัล

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศผลรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559” โดย “สุพิชชา เสนารักษ์” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทนิยายภาพการ์ตูน เรื่อง “ใต้แสงธูป” ด้าน “ปกรณัม ทับเที่ยง” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสารคดี เรื่อง “มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน” ขณะที่ “เชาวลิต ขันคำ” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน จาก “ลูกชายแดน” และ “บัญชา อ่อนดี” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกวีนิพนธ์ จาก “บางคนอาจเดินสวนทางเราไป” โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท

          นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์, นวนิยาย, นิยายภาพ (การ์ตูน), รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, สารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียนและการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพนับเป็นการต่อยอดทางความคิดให้กับสังคมไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานทางความรู้ให้เป็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้เป็นหนทางของการพัฒนาภูมิปัญญา และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายของซีพี ออลล์ ที่มีนโยบายซีเอสอาร์ด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2559 ได้รับความสนใจจากนักเขียนส่งผลงานเข้าประกวด 255 เล่ม ซึ่งประเภทผลงานที่มีผู้สนใจส่งเข้ามามากเป็นอันดับที่ 1 คือ นิยายภาพการ์ตูน มีจำนวนถึง 77 เล่ม อันดับ 2 คือ ประเภทสารคดี (ทั่วไป) จำนวน 65 เล่ม และอันดับ 3 คือ กวีนิพนธ์ จำนวน 32 เล่ม โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดปีนี้มีพัฒนาการอย่างน่าสนใจทั้งในแง่ของเนื้อหาที่จรรโลงสังคมและรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย สะท้อนให้เห็นการเติบโตของผลงานของนักเขียนชาวไทยที่สอดคล้องกับกระแสป๊อบ คัลเจอร์ (Pop Culture) หรือวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งกำลังเป็นกระแสสำคัญอยู่ในปัจจุบัน

 

 

          สำหรับผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 มีดังนี้

          ประเภท “นวนิยาย” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ข้ามสมุทร โดย วิษณุ เครืองาม สำนักพิมพ์มติชน และเรื่อง รักในรอยบาป โดย เงาจันทร์ (อำไพ สังข์สุข) แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล

          ประเภท “รวมเรื่องสั้น” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง หุ่นไล่กา โดย ไพฑูรย์ ธัญญา (รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์) สำนักพิมพ์นาคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ โดย อภิชาติ จันทร์แดง สำนักพิมพ์ผจญภัย เรื่อง เรากำลังกลายพันธุ์ โดย เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ สำนักพิมพ์นาคร และ เรื่อง YOUNG & WILD โดย จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ สำนักพิมพ์แซลมอน

          ประเภท “สารคดี” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน โดย ปกรณัม ทับเที่ยง สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก โดย ทีปกร วุฒิพิทยามงคล สำนักพิมพ์แซลมอน รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง BON VOYAGE! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ สำนักพิมพ์มติชน

          ประเภท “กวีนิพนธ์” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง บางคนอาจเดินสวนทางเราไป โดย บัญชา อ่อนดี แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ทางจักรา โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แม่น้ำที่สาบสูญ โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ สำนักพิมพ์ในดวงใจ

          ประเภท “นิยายภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง ใต้แสงธูป โดย จัง (สุพิชชา เสนารักษ์)สำนักพิมพ์แซลมอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Loser Rainbow โดย PUCK (ไตรภัค สุภวัฒนา) Let’s Comic รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง JUICE YOUNG BLOOD โดย อาร์ต จีโน (ปิยพัชร์ จีโน)สำนักพิมพ์แซลมอน

          ประเภท “วรรณกรรมสำหรับเยาวชน” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง ลูกชายแดน โดย เชาวลิต ขันคำ สำนักพิมพ์บรรณกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ห้องเรียนไม่มีฝา โดย ธารา ศรีอนุรักษ์ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น โดย jirabell (จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์) สำนักพิมพ์บัน

          ประเภท “นักเขียนรุ่นเยาว์” ใน “หมวดกวีนิพนธ์” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ไปโรงเรียน โดย รังสิมันต์ จุลหริก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ลมหายใจในสัญญะ โดย ภูวนาท เรืองฤทธิ์ “หมวดนวนิยายขนาดสั้น” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล “หมวดรวมเรื่องสั้น” รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ชราทารก โดย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ และ เรื่อง เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก โดย กุลิสรา ไชยกุล “หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง MY TIME โดย อรณิชา ชัยสิงหาญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Flowers Hunter โดย Pattamaporn C. (ปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์)

ผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ รวม 4 หมวด คือ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนิยายภาพ (การ์ตูน) ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

พิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลต่างๆในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 จะจัดในวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งสถานที่จะกำหนดในโอกาสต่อไป

 

*************************************

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ : ธนิกานต์ สงฤทธิ์ (เปิ้น) 089-770-0815

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บ. ออนอาร์ต ครีเอชั่น จำกัด :

สิรนันท์ ห่อหุ้ม (แป้งร่ำ) 087-708-6486 e-mail : Sirananh@gmail.com

You may also like...