งานดนตรีในสวน

เนื่องในวันที่ระลึกมหาธีรราชานุสรณ์ ศูนย์วิทยทรัพยากรมีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงานดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00-19.00 น. พบกับวงดนตรี Paradox, วงดนตรีกองทัพเรือ และวง CU Band ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 พฤศจิกายน: วง Paradox

25 พฤศจิกายน: วงดนตรีกองทัพเรือ

26 พฤศจิกายน: วง CU Band
หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น.
เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

You may also like...