Plearnary Freestyle Contest 2015

เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดและแสดงความสามารถ ในกิจกรรม Plearnary Freestyle Contest 2015 ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาทเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน อายุ ตั้งแต่ 6 – 20 ปี

ผู้สมัคร สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้การแสดงเดียวเท่านั้น

ผู้สมัครจะต้องไม่เคยมีผลงาน อัลบั้มเพลง สังกัดค่ายเพลง หรือรับรางวัลประเภทที่สมัครมาก่อน

โชว์ความสามารถประเภท ร้อง เล่น เต้น รำ และ/หรือ ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพและมีกิริยาเหมาะสมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

ขอสงวนสิทธิ์ การแสดงบางประเภทที่ทางสถานที่ ไม่เอื้ออำนวยต่อการแสดง

วิธีการรับสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง https://www.facebook.com/Plearnary หรือ รับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล

ดูรายละเอียดข้อมูลได้ทาง http://contestwar.com/contest/5224

* กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งกลับที่ อีเมล์ plearnary.freestyle@gmail.com พร้อมแนบ Link Youtube สำหรับ Demo ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 2 นาที

แนบหลักฐานการสมัครในอีเมล์

สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครหรือตัวแทน จำนวน 1 ใบ (หัวหน้ากลุ่ม)

รูปถ่ายผู้สมัคร/สมาชิก จำนวน 1 รูป (ทั้งกลุ่ม) CD Demo หรือ Link Youtube (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

กำหนดปิดรับสมัคร 18 มิถุนายน2558

รอบการประกวด วันเสาร์ที่ 20 มิย. 58 > เป็นต้นไป
รอบ Final วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 58

ติดต่อสอบถามโทร : 080-963-5532

Email : plearnary.freestyle@gmail.com

การแข่งขัน
รอบคัดเลือก
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ก่อนเวลาแสดง 1 ชั่วโมง ตามที่ทางทีมงานกำหนด และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เวลาที่ใช้ประกวด ทีมละ ไม่เกิน 5 นาที หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน
ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมของการแสดง
ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาด้วยตนเอง

รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
โดยจะนำผู้เข้าประกวดที่ชนะประจำสัปดาห์ ๆละ 2 ทีม มาทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลสำหรับรอบชิงชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของที่ระลึก
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของที่ระลึก
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของที่ระลึก

เกณฑ์การตัดสิน
ความสามารถทางการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ความพร้อมในการแสดง /การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง

 

You may also like...