KTC จัดฟาร์มเห็ดหรรษาบนดาดฟ้าโรงเรียนให้น้องในชุมชน

นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ (กลางซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด – ทรัพยากรบุคคล และนางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลางขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน นิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC และสื่อมวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรม “เคทีซีให้น้อง : ฟาร์มเห็ดหรรษา บนดาดฟ้าโรงเรียนน้องในชุมชน” ร่วมกันทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน และทำโรงเรือนสำหรับการเพาะเห็ดบนดาดฟ้าโรงเรียน พร้อมสอนวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดในรูปแบบต่างๆ โดยมีนางสาวกาญจนพันธ์ อักษรสิทธิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา ซอยสุขุมวิท 31 เขตวัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ชมรม KTC PR Press Club ดำเนินการเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเคทีซีกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง
เบอร์โทร : 02-828-5057
อีเมล : ktc_pr@ktc.co.th

You may also like...