REAL ESTATE/LANDSCAPE

โครงการ “Hotel Asia Project” ได้นำเสนอ REAL ESTATE / LANDSCAPE หรือ “อสังหาริมทรัพย์ – ภูมิทัศน์” ซึ่งเป็นโครงการนิทรรศการสัญจร โดยร่วมมือกับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่อยู่ในเมืองคิตะเคียวชู (ประเทศญี่ปุ่น), เมืองฉงชิ่ง (ประเทศจีน) และกรุงเทพฯ (ประเทศไทย)โดยใช้เรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นวิสัยทัศน์หลักที่สำคัญของโครงการนี้ ซึ่งจุดมุ่งหมายนั้นคือเพื่อปรับโครงสร้างของภูมิทัศน์ที่แวดล้อมพวกเรา โครงการใหม่จะตีความหมายของช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตประจำวันและภูมิทัศน์ที่บิดเบี้ยวของเศรษฐกิจโลกและการเมืองเป็นชิ้นงานศิลปะ นิทรรศการนี้จะเริ่มต้นในเมืองคิตะเคียวชู ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม 2558 และย้ายไปจัดที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน และกรุงเทพฯ

Hotel Asia Project โครงการศิลปะนานาชาติซึ่งเปิดตัวในปี พ.ศ. 2554 โดย คุณเคอิชิ มิยากาวา ผู้อำนวยการของ Gallery Soap, คุณโยชิทากะ โมอูริ นักสังคมวิทยาและศาสตราจารย์ของ Tokyo University of Fine Arts และคุณเก็น ซาซากิ ศิลปินชาวญี่ปุ่น พวกเขายังได้จัดงานแสดงศิลปะชื่อ Kitakyushu Biennial ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550

ในปีค.ศ. 2011 โครงการแรกประกอบด้วยการสัมมนาสองวันและนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นในศูนย์แสดงศิลปะชื่อ Gallery Soap ในเมืองคิตะเคียวชู (Kitakyushu) เหล่าศิลปิน นักวิจัย ภัณฑารักษ์ และสถาปนิก จากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้รับเชิญร่วมงาน ส่วนโครงการที่สองในปีค.ศ. 2011 เช่นเดียวกัน โดยได้จัดขึ้นในศูนย์แสดงศิลปะชื่อ Kitakyushu Biennial ในเมืองคิตะเคียวชู (Kitakyushu) เช่นเดียวกัน สำหรับโครงการที่สามมีชื่อว่า “The Theme Park” จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงศิลปะ Organhaus ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีนในปีค.ศ. 2012 นิทรรศการประกอบไปด้วยการผสมผสานสิ่งละอันพันละน้อยของข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เช่นรายการโทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, อินเทอร์เน็ตและอื่นๆ

ผลงานนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับศิลปินและภัณฑารักษ์จากประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น นอร์เวย์ นอกจากนั้น Hotel Asia Project ยังได้จัดโครงการต่างๆ เกี่ยวกับภัณฑารักษ์ นิทรรศการ การฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีและได้มีส่วนร่วมในงานนานาชาติต่างๆ อีกด้วย

REAL ESTATE / LANDSCAPE
แนวคิดด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น เกิดได้จากการก่อตัวทางสังคมและประเทศชาติจะต้องมีประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งยาวนานต่อเนื่อง ซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งตรรกะของอำนาจการปกครอง สัมมาชีพ และการควบคุมอีกทั้งยังรวมถึงกลียุคต่างๆ เช่น การตกเป็นเมืองขึ้น การเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ และการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ ซึ่งชนชาติที่แกร่งกล้าและองค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลกก็ยังคงกระเสือกกระสนเสาะหาที่ดินแห่งทรัพยากรทางธรรมชาติ

นอกจากนี้เราสามารถเห็นรูปโครงสร้างของการพัฒนาของบ้านเรือนตามชานเมืองและแนวทางการพัฒนาของตัวเมืองด้วยเหล่าตึกระฟ้ามากมาย ในขณะอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ยังรวมถึงตัวผืนที่ดิน บ้านหรืออาคารที่ปลูกอยู่บนที่ดินนั้นๆ และแม้กระทั่งทรัพยากรใดๆ ภายใต้ที่ดิน ก็ล้วนถูกแลกเปลี่ยนซื้อขายไปในฐานะตัวหลักของการเงินในตลาดโลก

เราได้รับข้อมูลมากมายผ่านสื่อต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะย้อนกลับมาจากการดูทีวี อ่านนิตยสาร อินเทอร์เน็ตและอื่นๆ ซึ่งข้อมูลมากมายเหล่านั้นส่วนใหญ่จะย้อนกลับมาหาเราด้วยข้อความที่น่าสนใจที่เย้ายวนให้เรานั้นโอนอ่อนหรือปฏิบัติไปกระบวนการ การงานอาชีพและการควบคุม

การเผยแพร่ของงานภูมิทัศน์ที่เรารับรู้กัน โดยที่เราเองนั้นไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลยด้วยซ้ำ เรารับรู้โดยมุมมองของคนอื่นๆ หรือ ข้อมูลข่าวสารที่บริษัทโฆษณานำเสนอ หรือ การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐชาติหรือรัฐใดๆ ซึ่งล้วนแต่เสนองานภูมิทัศน์ที่แตกต่างตามความประสงค์ดั้งเดิมของกลุ่มองค์กรเหล่านั้น อย่างเช่นผลงานภาพยนตร์เรื่อง โอลิมเปีย (Olympia) เมื่อปีค.ศ. 1938 คือโฆษณาชวนเชื่อของลัทธินาซี อาจเป็นภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โดยการนำแนวคิดเรื่องอื่นมานำเสนอแทน

การร่วมมือระหว่างศิลปินและเหล่าบรรดามืออาชีพในด้านต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันค้นคว้าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งจากทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ และนำสิ่งที่ค้นพบนั้นมาผสมผสานตัดต่อและร้อยเรียงใหม่เพื่อที่จะนำเสนอถึงงานภูมิทัศน์ของโลกปัจจุบันของเรา

พิธีเปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Exhibition : REAL ESTATE / LANDSCAPE presented by HOTEL ASIA PROJECT
Dates : 12 – 27 June 2015
Venue : Bangkok University Gallery (BUG), City Campus

You may also like...