Scavengers

“Scavengers” ผลงานล่าสุดของสตีฟ เพซ ช่างภาพมากประสบการณ์ เขาได้เก็บภาพวิกฤติและความทุกข์ต่างๆ จากการเดินทาง ภาพถ่ายที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ทำให้ผู้ชมมีโอกาสได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ทางตอนใต้ของพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งอาศัยอยู่ที่ Shung Meanchey Municipal แหล่งทิ้งขยะที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Smoky Mountain เพราะเต็มไปด้วยควันของก๊าซมีเธนซึ่งเป็นอันตราย

ประชากรส่วนใหญ่ของพนมเปญยังคงไม่ตระหนักถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แสนจะเลวร้ายของพวกเขา กลุ่มคนคุ้ยกองขยะอาศัยอยู่ตามชุมชนแออัด รวมทั้งเพิงที่พักซึ่งมีค่าเช่าแพงลิบลิ่ว คนเหล่านี้มีอยู่ราว 2,000 คน เป็นเด็กราว 600 คน ประชากรเหล่านี้ถูกประเมินค่าต่ำกว่าเกินกว่าความเป็นคน ถือเป็นส่วนที่ไม่สลักสำคัญใดๆ ของระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา เนื่องจากไร้ซึ่งทักษะและหมดหนทางที่จะหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่น พวกเขาจึงจำต้องคุ้ยกองขยะเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เพื่อที่จะหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ผลงานภาพถ่ายของเพซเต็มไปด้วยรายละเอียดของกราฟฟิก และถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมา คือความพยายามที่จะเสาะหาสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจในโลกอันแสนสิ้นหวัง การคุ้ยขยะคือการนำกลับมาซึ่งวัตถุดิบที่ยังใช้ได้จากกองขยะในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการและสื่อให้เห็นถึงหนทางแห่งการอยู่รอดของผู้ด้อยโอกาสในประเทศกำลังพัฒนา ในหลายๆ กรณี คนยากไร้ต้องเผชิญกัับการหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติจากกลุ่มพ่อค้าคนกลางและนโยบายของรัฐบาลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ผลงานของเพซคือการเสาะหาแนวคิดของความอยู่รอดในเงื่อนไขที่แสนจะเลวร้าย ที่ขับเคลื่อนด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจล้วนๆ ทุกอณูของผลงานในคอลเล็กชั่นนี้เต็มไปด้วยความจริงในโลก สิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นคือความเข้มแข็งอดทนอันแสนจะน่าเกรงขามของมนุษย์

นำเสนอโดย : ปันปัน นาคประเสริฐ

นิทรรศการ : Scavengers
ศิลปิน : สตีฟ เพซ
วันที่ : 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2555
สถานที่ : อีท มี เรสเทอรองต์ (ซอยพิพัฒน์)
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.eatmerestaurant.com

You may also like...