ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขัวศิลปะเชียงรายขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะของเยาวชน อายุ 8-13 ปี ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558” เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ขัวศิลปะ เชียงราย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ,กองทุนศิลปินเชียงราย(ขัวศิลปะ) ณ ขัวศิลปะ เชียงราย (ห้องแสดงงานชั้น 2)

นิทรรศการ : “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
โดย เยาวชน อายุ 8-13 ปี ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
วันที่ : 5-16 เมษายน 2558
สถานที่ : ขัวศิลปะ เชียงราย (ห้องแสดงงานชั้น 2)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 088-418-5431
www.facebook.com/artbridgechiangrai

You may also like...