1 ทศวรรษ อ.สาโรจน์

นิทรรศการชุดนี้เป็นการรวบรวมผลงาน ครบรอบ10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรมสีน้ำ การจัดแสดงงานครั้งนี้ต้องการให้เห็นการพัฒนาของผลงานและเรื่องของการใช้สี เทคนิคการระบายสีน้ำตลอดจนอารมณ์ของภาพ

และปี2557 อาจารย์สาโรจน์ได้ผลิตงานชุดใหม่ ชื่อ “ในหลวงของเรา ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียร์ติในหลวงครบรอบ 87 พรรษา โดยได้รวบรวมงานทั้งหมด 60 ภาพ

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition : 1 Decade
Artist : Saroj tungtritsanakul/สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล
Date : March 12 – April 8 2015
Venue : ChamchuriArtGallery
Tel : 02-218-3709
Email : chamchuriartgallery@gmail.com

You may also like...