Trace of life

รอยชีวิต นิทรรศการเดียว แสดงผลงานจิตรกรรม โดย ศิลปิน พระนาย เกษมถาวรศิลป์ ภาพผลงานนำเสนอใบหน้าของเด็กสาววัยแรกแย้มดูราวไร้มารยา ปรากฎร่องรอยการเปื้อนแป้ง “กระแจะ” หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ทานาคา” ภาพดังกล่าวศิลปินได้สื่อสารเนื่อหาอย่างมีพลังตรงไป ตรงมาสัญลักษณ์วิถีชีวิต การดำเนินผ่านช่วงวัยไปในครรลองอย่างเรียบง่าย เปรียบหญิงสาว หรือเด็กหญิงคือผ้าขาวบริสุทธ์ไร้รอยแปดเปื้อนใดๆกับ รอยแป้งทานาคา สีเหลืองนวลที่ข้างแก้ม และกลางหน้าผากหรือหากจะคิดอีกแง่มุมมองของผู้ไม่ทราบและไม่รู้จักแป้งทานาคา อาจคิดว่าเป็นคราบสิ่งสกปรกแปลกปลอมก็เป็นได้

ทว่านัยยะที่แฝงนั้นคือสิ่งที่อยู่คั่นกลางระหว่างความงามและความสกปรก เหตุจากความไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ที่มาของความหมายโดยยึดถือความเห็นแก่ส่วนตนเป็นหลักก็เป็นเหตุนำมาซึ่งการทำลายความงดงามในธรรชาติของท้องถิ่น

ชิ้นผลงานศิลปินได้สร้างพื้นผิวที่เติมไปด้วยรายละเอียดรอยแตกหยาบกร้านของการเกิดจากการทับของสี ดูแล้วขัดแยงชวนให้นึกถึงภาวะของวิถีชีวิตอันสวยงามกำลังถูกบดบังแปลเปลี่ยนไปตามสมัยและการเวลา

พระนาย เกษมถาวรศิลป์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา และปริญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นเขาร่วมแสดงผลงานต่างๆและได้รับรางวัลดีเด่น จากศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” และรางวัลที่ 2 ในศิลปกรรมกรุงไทย ในปี 2557 เช่นกัน

* แป้งทานาคา คือ แป้งสมุนไพรจากเปลือกต้นทานาคามีชื่อทางพฤษศาสตร์ว่า LICODIA ACIDISSIMA พบในภาคกลางของพม่าแถบพุกาม และมัณฑะเลย์ เท่านั้น พบว่าพม่ารู้จักใช้ทานาคา มานานมากกว่า 200 ปี ทุกบ้านจะมีท่อน ทานาคา วางคู่กระจกเสมอ โดยใช้ทาทั่วร่างกายเน้นบริเวณใบหน้า *

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ร่วมพบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : รอยชีวิต
ศิลปิน : พระนาย เกษมถาวรศิลป์
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2558
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย ชั้น 4 กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการกรุณาติดต่อ : 02-630-2523

You may also like...