นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ จัดงานเปิดตัวหนังสือ “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” เขียนโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยรวบรวม 60 พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพ ฯ แบบอย่างชีวิตที่ เก่ง ดี มีสุข เพื่อให้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจให้พากเพียรเรียนรู้และขยันอดทนทำการงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยมในทุกด้านซึ่งล้วนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปให้พากเพียรเรียนรู้และขยันอดทนทำการงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งของครอบครัวและสังคมต่อไป

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ผู้ที่ทำงานอย่างใกล้ชิด) และผศ.ดร.สุกัญญา บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พระสหาย) ร่วมเสวนาถึง 60 พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่เก่ง ดี มีสุข เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทย โดยมี สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวถึงความภูมิใจในการจัดพิมพ์หนังสือ ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ (ซอยสุขุมวิท 31)

รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม เป็นความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้อ่านกันทุกคน เพราะสิ่งที่ได้ใส่ไว้ในเล่มไม่มีสิ่งใดที่กล่าวเกินเลย แต่ล้วนเป็นเรื่องที่จริงทั้งสิ้น และบางเรื่องก็ยังใส่ไม่หมดด้วยซ้ำไป อยากให้เด็กอ่านและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำสิ่งใดได้ตามรอยของพระองค์ท่าน และจะเห็นว่ามีคนที่รักพระองค์ท่านมาก คนที่เต็มใจจะทำงานให้ท่าน และคนที่มีความศรัทธาในท่าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาโดยอัตโนมัติ แต่เป็นเพราะพระองค์ท่านทรงสร้างขึ้นมาด้วยพระองค์เอง โดยก่อตัวมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ต่อยอดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยความเพียรพยายาม ถ้าหากเราทำได้ตามพระองค์ท่าน มีความพากเพียรพยายาม เราก็จะทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ”

ผศ.ดร.สุกัญญา บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม เป็นหนังสือที่อ่านง่าย สั้นและกระชับ เหมาะสำหรับเยาวชนสมัยนี้มาก และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือ ได้แสดงถึงพระจริยวัตร และพระอุปนิสัยผ่านถ้อยคำ ที่ส่วนใหญ่มาจากพระราชนิพนธ์ หรือพระราชดำรัสเอง ซึ่งเราจะศึกษาได้เลยว่าพระองค์มีพระดำริอย่างไร ทรงเขียนไว้อย่างไร ซึ่งเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากที่ทรงเขียนเอาไว้ และอีกสิ่งที่สำคัญคือ รูปประกอบในหนังสือแต่ละรูปมีความน่ารักมาก อยากให้ทุกคนได้อ่านกัน”

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “ในโอกาสนี้ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” นับเป็นเกียรติประวัติและสิริพิพัฒน์มงคลยิ่งแก่ชาวนานมีบุ๊คส์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรอันงดงามในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังจะเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปได้ถือเป็นแบบอย่าง เนื้อหาในหนังสือล้วนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้พากเพียรเรียนรู้และขยันอดทนทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีความสุขของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไปได้”

ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กับ “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” ราคาเล่มละ 265 บาท จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ วางจำหน่ายที่ร้านแว่นแก้ว ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อป และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 02-662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.com และwww.facebook.com/nanmeebooksfan

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
สุวิสา วิฑิตกพัทธ์ (โบวี่)
เบอร์โทร : 02-662-3000 ต่อ 5233
อีเมล : pr@nanmeebooks.com

You may also like...