เปิดร้านแว่นแก้ว ร้านหนังสือเพื่อเด็ก และครอบครัว แห่งแรกในไทย

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (นั่งที่ 2 จากซ้าย) จัดงานฉลองเปิดร้านแว่นแก้ว ร้านหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวครั้งแรกในไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3

โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพ็ญสุภา คชเสนี (นั่งที่ 3 จากขวา) ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ (นั่งที่ 2 จากขวา) ศศิธร วัฒนกุล (นั่งซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารเซ็นทรัล และคณะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เมื่อเร็ว ๆ นี้

You may also like...