My Way II

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของ กำจร สุนพงษ์ศรี โดยเป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันและงานประติมากรรมรวม 200 ชิ้น ที่สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในแวดวงวิชาการศิลปะ และการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศิลปศึกษา (วิทยาลัยเพาะช่างในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันศิลปะโอติส ประเทศสหรัฐอเมริกา

นับเป็นเวลาร่วม 50 ปี ที่ศิลปินได้ทุ่มเทให้กับการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเขียนตำราและบทความเชิงวิชาการทางด้านศิลปะ ผลงานของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจรเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงได้รับรับเชิญให้เป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดงานศิลปะ และเป็นที่ปรึกษาของสถาบันทางศิลปะมาโดยตลอด

นิทรรศการ My Way II เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ที่สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยงานจิตรกรรมสีน้ำมันแนวนามธรรม มุ่งเน้นถึงความงดงามอันเป็นสุนทรียภาพสากล แสดงให้เห็นพลานุภาพและศักยภาพของสี แสง และเงา จากความงดงามของธรรมชาติ ผสานกับจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน ผลงานที่ปรากฏจึงมักจะเป็นภาพจำลองที่ดูคล้ายธรรมชาติแต่งแต้มด้วยประกายของสีและแสงที่สว่างสดใส อันเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกเชิงสุขนิยมหรือการมองโลกในแง่ดี นอกจากผลงานจิตรกรรมแล้ว ยังมีผลงานประติมากรรมร่วมแสดงด้วย รวมผลงานทั้งหมด 200 ชิ้น

การจัดนิทรรศการศิลปกรรม My Way II ในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งสำคัญ อีกครั้งหนึ่งของศิลปิน เพื่อมุ่งแสดงถึงร่องรอยแห่งวิถีทางการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี อาจมีลักษณะซ้ำซ้อนกันหรือแตกต่างกันบ้าง ซึ่งเกิดจากผลของกาลเวลาในการสร้างงานหลายปีที่มีความชื่นชอบในบริบทต่างๆกัน

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น.คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ให้เกียรติเป็นประธาน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการ : My Way II
ศิลปิน : กำจร สุนพงษ์ศรี
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2558
สถานที่ : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร : 02-281-5360-1

You may also like...