Once upon a time

เยาวชนกลุ่มศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ขอเชิญชมนิทรรศการ “Once upon a time” ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิต นักศึกษา จำนวน 46 คน ที่เคยเข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556นิทรรศการ “Once upon a time” เป็นนิทรรศการศิลปะ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีงามของเยาวชนกลุ่มศิลปินดาวเด่นบัวหลวงรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหางานศิลปะที่หลากหลาย จากแนวคิดและเทคนิคที่ศิลปินมีความถนัดเฉพาะตน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและให้ความสุนทรีย์แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจในงานศิลปะ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “Once upon a time” เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2558 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 น.- 19.00 น.


นิทรรศการ : “Once upon a time”
ศิลปิน : เยาวชนกลุ่มศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2558
สถานที่ : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เบอร์โทร : 02-281-5360-1

You may also like...