จันทน์หอม

นวนิยายแห่งเกียรติยศ สตรีผู้พลีชีพเพื่อชาติ ผู้ตายเพื่อก่อเกิด ผู้จุดไฟในหัวใจไทยทั้งผอง “วิญญาณอย่างจันทน์หอมนั้น มีอยู่บริบูรณ์ในหญิงไทยและชายไทยทุกคน และจะไม่มีวันสูญสิ้น”จันทน์หอมได้พิสูจน์ศรัทธานั้นแล้วอย่างสมบูรณ์ ด้วยชีวิตของจันทน์หอมเอง สำหรับคนไทยอื่นๆ ตลอดถึงตัวผมด้วย เมื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งได้พิสูจน์ศรัทธาที่ตนมีต่อชาติบ้านเมืองเช่นนั้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่เรา-ที่ผมจะต้องพิสูจน์ศรัทธาของตนเองบ้าง ผมจะปล่อยให้จันทน์หอมตายเปล่าไม่ได้ เพราะถ้าผมปล่อยเช่นนั้น ผมก็คงจะปล่อยให้เพื่อนๆ ของจันทน์หอม ปชป. อส. กองอาสารักษาดินแดน ตำรวจ ทหาร ฯลฯ ตายเปล่าได้เช่นเดียวกัน ความตายของคนเหล่านั้นจะปราศจากความหมาย และคำว่า “ชาติไทย” “เมืองไทย” ก็คงพลอยไร้ความหมายไปด้วยในที่สุด…” คำกล่าวของตัวเอกของเรื่อง ถึง “จันทน์หอม” สตรีผู้พลีชีพเพื่อชาติ ผู้ตายเพื่อก่อเกิด ผู้จุดไฟในหัวใจไทยทั้งชาติ

ผู้แต่ง : วสิษฐ เดชกุญชร
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก : 140.00 บาท
ราคาขาย : 119.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.com

You may also like...