ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ ญี่ปุ่น” นิทรรศการสัญจรจากประเทศญี่ปุ่นที่จัดเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นที่โทโฮขุเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ภูมิภาคโทโฮขุที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามของทัศนียภาพตามธรรมชาติและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้คนในท้องถิ่นต่างจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้น แต่พวกเขาได้ร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสร้างความสงบและความปกติสุขให้กลับคืนมาสู่ชีวิตของพวกเขาโดยเร็วเท่าที่จะทำได้

ไหสาเก จาก คาวาทสึระ ยุซาวะ จ.อากิตะ

เครื่องเขินอัปปิ จากจ.อิวาเตะ

ผลงานจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 70 ชิ้นนี้แสดงถึงเทคนิคชั้นสูงทางด้านศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ฟูมฟักกันมาในภูมิภาคโทโฮขุของญี่ปุ่น อันประกอบด้วย เครื่องเขิน เครื่องเคลือบดินเผา งานปัก สิ่งทอ เครื่องจักสาน งานดัดไม้ เครื่องโลหะ และงานวาดระบายสี เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ใช้กันมาในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตกาล ผู้ชมจะได้รับรู้ถึงมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันดึงดูดของโทโฮขุจากความความงามของ ผลงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ และจะช่วยให้เข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงทักษะฝีมือ และความชำนาญที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น

ตะกร้าสานไม้ไผ่ จากจ.อาโอโมริ

ชิโกะ มุนาคาตะ, “The Cave of Lion”, สี, ภาพพิมพ์แกะไม้, 2496

ว่าว “คินทาโร่กับยามะอุบะ” จาก จ.อาโอโมริ

กำหนดการแสดงงาน
นิทรรศการ : หัตถกรรมพื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่ง ภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ : นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน/เวลา : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พิธีเปิด : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.

จัดโดย
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-260-8560-4 โทรสาร 02-260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

You may also like...