นานมีบุ๊คส์จับมือสถาบันเอเชียศึกษาจุฬา เปิดตัวหนังสือ The ASEAN Way

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดตัวหนังสือ “The ASEAN Way” หนังสือเสริมความรู้ที่จะช่วยให้คนไทยรู้จักอาเซียนแบบรู้จริง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย บรรยายพิเศษ “เตรียมเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” และเสวนา “รู้ลึกเพื่อนบ้าน กับหนังสือชุด The ASEAN Way” โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน จากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “นานมีบุ๊คส์ในฐานะสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่เยาวชนและพี่น้องชาวไทยในการเรียนรู้ทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อตั้งรับกับกระแสอาเซียนภิวัตน์ที่ได้เริ่มตื่นตัวขึ้นแล้ว และนานมีบุ๊คส์เชื่อว่า การจะเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านอย่างลึกซึ้งควรศึกษาตั้งแต่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนภาษาของแต่ละชาติ หวังอย่างยิ่งว่า The ASEAN Way จะเป็นอีกหนึ่งคลังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรดา นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดีมากยิ่งขึ้น และอย่าลืมมอบยิ้มสยาม เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดามิตรอาเซียนได้เรียนรู้เราเช่นกัน”

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อเราทุกคนด้วย จึงควรปลูกฝังเรื่องอาเซียนในห้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งการนำเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้ของภาคประชาชนนั้น ต้องทำเนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย มีจุดเน้นที่เด่นชัด โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ยิ่งต้องปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น ซึ่งหนังสือชุด The ASEAN Way นับเป็นสื่อสำคัญอีกสื่อหนึ่งในการให้ความเข้าใจแก่เยาวชนอันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หนังสือชุด The ASEAN Way มีด้วยกันทั้งหมด 12 เล่ม ประกอบด้วย สมาชิกอาเซียน 11 ประเทศ 12 เล่ม ได้แก่ ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึง ว่าที่สมาชิกอาเซียน คือ ติมอร์-เลสเต จำนวน 1 เล่ม และสรุปภาพรวมทั้งหมดของอาเซียน 1 เล่ม

ร่วมกันรู้ลึก รู้จริงเรื่องอาเซียนให้เหมือนรู้จักเพื่อนสนิท กับ “The ASEAN Way” ราคาเล่มละ 135 บาท จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ วางจำหน่ายที่ร้านแว่นแก้ว ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อป และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 02-662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.com และ www.facebook.com/nanmeebooksfan

You may also like...