หน้ากากเปลือยเปิดอบรมการแสดงและเขียนบท August Drama Apprentice 2010

หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา เปิดอบรมเขียนบทและการแสดง 60 ชั่วโมงพื้นฐาน และ กว่า 60 ชั่วโมงปฏิบัติจริง AUGUST DRAMA APPRENTICE 2010 และเปิดพื้นที่สำหรับแสดงผลงานใน เทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลือยประจำปี 2553 เปิดรับ 3 รอบ ปฐมนิเทศ 2, 16 และ 30 ส.ค. ตามลำดับ

โดยในการอบรมจะมีการวางพื้นฐานการแสดง ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.       พื้นฐานการแสดง
a.       ความเชื่อและความเข้าใจในการแสดง
b.      การใช้ร่างกายในการแสดง
c.       การใช้เสียงในการแสดง
d.      การใช้พื้นที่ในการแสดง
e.      การสวมบทบาทตัวละคร

2.       พื้นฐานการเขียนบท
a.       ความเชื่อและความเข้าใจในการเขียนบท
b.      การสร้างบทจากประเด็น
c.       การวางโครงเรื่อง
d.      การสร้างตัวละคร
e.      รูปแบบการเล่าเรื่อง

3.       โชว์เคสละครสั้น นำเสนอผลงานและเขียนบทในระดับขั้นต้น โดยการแสดงเป็น ฉาก (Scene Work)

4.       เทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลือย นำเสนอผลงานการแสดงและเขียนบทในระดับสมบูรณ์ (แสดงและเขียนบทเต็มเรื่อง)

ระยะเวลาในการอบรมมีดังนี้
1.       พื้นฐานการแสดง /
a.       รอบที่ 1 ทุกวันจันทร์และอังคาร  2 – 31 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00 น ถึง 21.00 น
b.      รอบที่ 2 ทุกวันจันทร์และอังคาร 16 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2553 เวลา 19.00 น ถึง 21.00 น
c.       รอบที่ 3 ทุกวันจันทร์และอังคาร  30 สิงหาคม ถึง  28 กันยายน 2553 เวลา 19.00 น ถึง 21.00 น

2.       พื้นฐานการเขียนบท /
a.       รอบที่ 1 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 7 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น
b.      รอบที่ 2 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 21 สิงหาคม ถึง 19 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น
c.       รอบที่ 3 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 4 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น

3.       โขว์เคสละครสั้น /
a.       รอบที่ 1 จันทร์ และ อังคารที่ 6 และ 7 กันยายน  2553
b.      รอบที่ 2 จันทร์ และ อังคารที่ 20 และ 21 กันยายน 2553
c.       รอบที่ 3 จันทร์ และอังคารที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2553

4.       เทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลือย / พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553

ผลงานของผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการแสดงในเทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลือยตามระดับความตั้งใจและการฝึกซ้อมของแต่ละคน

การอบรมเริ่มปฐมนิเทศรอบที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2553 รอบที่ 2 ในวันที่ 16 สิงหาคม และ รอบที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 19.00 น

โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเลือกเรียนเขียนบท หรือ การแสดง หรือ เรียนทั้งเขียนบทและการแสดงได้ทั้งหมด โดยการเสียค่าเข้าอบรมในราคา 1,200 บาท เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-281-1698
หรือ nakedmasks@gmail.com
หรือติดตามรายละเอียดได้ใน http://nakedmasksnetwork.blogspot.com
และ http://twitter.com/nakedmasks

 

You may also like...