นิทรรศการพุทธศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ จัดนิทรรศการ พุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9 “ชมพระ ส่องพระ ส่องใจ” วันที่ 5 – 14 ธันวาคมนี้ ที่สยามพารากอน เป็นนิทรรศการเดี่ยวด้านพุทธศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ อ.เฉลิมชัย โดยมีบุคคลสำคัญในวงการศิลปะและนักสะสมผลงานศิลปะหลายท่านให้เกียรติร่วมใน พิธีเปิด อาทิ ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ศ. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ, คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ, ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, คุณนิติกร กรัยวิเชียร, คุณชนะ–คุณสุพัชนา อัษฎาธร, คุณตะติยะ–คุณวิภาศิริ ซอโสตถิกุล, คุณศุภวาณี พัฒนพงศ์พานิช เป็นต้น

นิทรรศการครั้งนี้นำผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และพระพุทธรูป ตลอดจนเหรียญบูชาชุดสำคัญที่เป็นศิลปะชั้นเลิศมาจัดแสดงให้ชมเป็นพิเศษ โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่งในศิลปะประจำรัชกาลที่ 9 เป็นปัจเจกลักษณะที่แตกต่างจากทุกยุคทุกสมัยและเป็นหนึ่งเดียวในโลก จากการทุ่มเททำงานอย่างประณีตวิจิตรบรรจงที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทยต่อไป

โดยมีไฮไลต์ที่จะจัดแสดงเป็นครั้งแรกในงานนี้หลายชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตาแห่งรัชกาลที่ 9” ความสูง 3 เมตร ที่ใช้เวลาในการสร้างกว่า 3 ปี

ส่วน พระพุทธรูปและเหรียญบูชาต่างๆ ได้คัดสรรเฉพาะชุดสำคัญที่เป็นหมายเลข 9 เท่านั้น กับชุดพิเศษที่คัดไว้เป็นของส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยเห็นและไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ให้ชื่นชมรายละเอียดที่ประณีตงดงามด้วยการส่องผ่านเลนส์ขยาย ทั้งนี้ จะยุติการสร้างงานพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม, พระ และเหรียญบูชาแล้ว โดยงานชุดสุดท้ายคือพระที่จัดทำเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 60 ปีของอาจารย์ ซึ่งนำมาจัดแสดงในงานนี้ด้วย

You may also like...