อบรมฟรี นักเล่าเรื่องรุ่นเยาว์

กิจกรรมอบรมฟรีสำหรับเยาวชน “นักเล่าเรื่องรุ่นเยาว์เพื่อการพัฒนาชุมชน Young Pack Action Gen : One ” อบรม การแสดง เขียนบท และ กำกับ เพื่อสร้างงานและกระบวนการพัฒนาชุมชน

นินาทสตูดิโอ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมเล็กๆ ที่สร้างสรรค์กระบวนการศิลปะการเล่าเรื่องเพือ่การพัฒนา ทั้งในรูปแบบของละครเวที และ ภาพยนตร์สั้น ซึ่งดำเนินกงานอบรมกระบวนการนักเล่าเรื่อง ร่วมกับหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนภาคีละครเยาวชนพลังบวก อันได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถ้มภ์ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และยังมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมอบรมกระบวนการอีกมากมาย มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน โดยจัดอบรม “นักเล่าเรื่องรุ่นเยาว์เพื่อการพัฒนาชุมชน Young Pack Action Gen : One” ขึ้นที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ใต้ทางด่วนเพลินจิต เพื่อสนับสนุนสร้างสรรค์นักเล่าเรื่องระดับมัธยมที่มีทักษะการแสดง เขียนบท และ กำกับ เพือนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตน ทั้งในรูปแบบของการสร้างงานศิลปะต้นแบบ หรือ การสร้างกระบวนการเล่าเรื่องเชิงพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการจัดการอบรมครั้งใน้ได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่จาก ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ใต้ทางด่วนเพลินจิต และได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ เป็นวิทยากรร่วมอบรม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่เป็นความตั้งใจของทีมงาน ที่จะนำกระบวนการศิลปะการเล่าเรื่องมารับใช้การทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชน และสร้างแกนนำเยาวชนที่มีทักษะด้านนี้ขึ้นมาเพื่องานเชิงสังคม โดยเยาวชนที่เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการเข้าร่วมแต่อย่างใด แต่ทีมงานคาดหวังความตั้งใจจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน

การอบรมการแสดง เขียนบท และ กำกับ สำหรับเยาวชนระดับมัธยม ในโครงการนักเล่าเรื่องรุ่นเยาว์เพื่อการพัฒนาชุมชน Young Pack Action Gen : One โดย นินาท สตูดิโอ สนับสนุนพื้นที่โดย ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ใต้ทางด่วนเพลินจิต เปิดอบรมการแสดง เขียนบท และ กำกับ สำหรับเยาวชนระดับมัธยมปลายที่มีความสนใจจะฝึกฝนทักษะด้านการเล่าเรื่องอย่างจริงจัง ทั้งในรูปแบบละครเวที ภาพยนตร์ หรือ สื่ออื่นๆ โดยในการอบรมจะฝึกฝนทักษะพื้นฐานการเล่าเรื่อง ทั้งการแสดง การเขียนบท และ การกำกับ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตตศักดิ์ สุวรรณโภคิณ มาเป็นวิทยากรอบรม นินาทสตูดิโอเป็นกลุ่มกิจกรรมเล็กๆ ที่สร้างสรรค์กระบวนการศิลปะการเล่าเรื่องเพือ่การพัฒนา ทั้งในรูปแบบของละครเวที และ ภาพยนตร์สั้น ซึ่งดำเนินกงานอบรมกระบวนการนักเล่าเรื่อง ร่วมกับหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนภาคีละครเยาวชนพลังบวก อันได้แก่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และยังมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมอบรมกระบวนการอีกมากมาย การอบรมมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างนักการเล่าเรื่องรุ่นเยาว์ที่มีทักษะการเล่าเรื่องอย่างทรงพลัง เพื่อสนับสนุนการนำทักษะการเล่าเรื่อง ทั้งการแสดง เขียนบท และกำกับไปสร้างสรรค์สื่อศิลปะการเล่าเรื่องเพื่อการพัฒนาชุมชน ทั้งในรูปแบบของการสร้างงานศิลปะต้นแบบ หรือ การทำกระบวนการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชน โดยในหลักสูตร มีการอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

พื้นฐานการแสดง
ทักษะการสื่อสารด้วยร่างกาย, เสียง และ องค์ประกอบศิลป์
ทักษะการวิเตราะห์และสวมบทบาทตัวละครในสถานการณ์จำลอง
การเล่าเรื่องอย่างมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น

พื้นฐานการเขียนบท
การนำแรงบันดาลใจมาสร้างบท
โครงสร้างพื้นฐานของบท
รูปแบบการเล่าเรื่องพื้นฐาน

พื้นฐานการกำกับ
การสื่อสารกับนักแสดง
การวางเป้าหมายและประเมินผู้ชม
การกำกับศิลป์เพื่อการสื่อสาร

การอบรมจะจัดขึ้น ระหว่าง วันอังคารที่ 5 มีนาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น ที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ใต้ทางด่วนเพลินจิต
หลังการอบรมจะมีการทำโชว์เคส การแสดงเพื่อการพัฒนาชุมชน ทั้งในรูปแบบของละครเวที และ ภาพยนตร์สั้น
เยาวชนระดับมัธยมที่สนใจสามารถสมัครอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ : 080-281-1698
E-mail: ninartstudio@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/ninartstudio

 

You may also like...