มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทยครั้งที่ 2

เครือข่ายภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทและเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหาร ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทยครั้งที่ 2 ตอน “น้ำพริกถ้วยเก่า” ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส กรุงเทพฯ โดยมีศ.ระพี สาคริก เดินทางให้กำลังใจด้วย ซึ่งงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ตอนน้ำพริกถ้วยเก่า จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8 ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การฝึกอบรม การสาธิตทำน้ำพริกของชนชาติต่างๆ ในอาเซียน ชมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย และช้อปปิ้งสินค้าเพื่อสุขภาพของพี่น้องชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

You may also like...