พ่อลูกคนดัง แนะสร้างนิสัยรักการอ่านด้วย 108 หนังสือดี

เต้-สุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรจากรายการ English Breakfast และด.ช. สุขธัช กลิ่นสุวรรณ (น้องแองเคอร์) ลูกชายวัย 7 ปี มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลือกหนังสือดีมีประโยชน์แก่ลูก

ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ คัดสรรหนังสือดีเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็กวัย 9-12 ปี โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ซึ่งได้ประกาศผลหนังสือดี เหมาะสม เสริมสร้างพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็ก 9-12 ปี จำนวน 108 เล่ม หวังบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านในเด็ก พัฒนาสมอง ทัศนคติทางสังคม ทางเพศ เป็นคู่มือเลี้ยงลูกสำหรับพ่อแม่ พร้อมฝากครอบครัว โรงเรียนใช้พลังการอ่าน พลังหนังสือสร้างพลังให้แก่เด็ก

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ช่วงวัย 9-12 ปี เป็นวัยสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการทั้งด้านสมอง ความคิด ทัศนคติทางสังคม ทัศนคติทางเพศ ตามหลักการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสผ่านหนังสือ ที่มีทั้งพลังของการสื่อสารด้วยภาพและสุนทรีย์ อรรถรสของการเล่าเรื่อง จูงใจให้เกิดการอ่านที่สร้างความสุข ความเพลิดเพลินและทักษะชีวิต ทำให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของหนังสือและการอ่านมากขึ้น คนในครอบครัวเองก็จะสัมผัสได้ เพราะการอ่านในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 20 นาทีอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ามหัศจรรย์ในตัวเด็ก จึงอยากให้พ่อแม่ ครู และทุกคนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ไม่อยากให้ละเลยการอ่าน ให้ใช้พลังการอ่าน พลังหนังสือสร้างพลังให้แก่เด็ก

You may also like...