คอร์สภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็ก ที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

ในปีการศึกษา 2014-2015 (อายุ 3-14 ปี) อนาคตของลูกคุณเป็นสิ่งสำคัญ ปล่อยให้เราเป็นผู้ดูแลภาษาฝรั่งเศสของพวกเขา เราจึงขอเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

สอนโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพโดยประเมินผลและแก้ปัญหาเข้าถึงตัวของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์สอบประกาศษณียบัตรทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โปรดเชื่อมั่นและมอบความไว้ใจวางใจของท่านให้กับสมาคมฝรั่งเศส

ชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาล (เตรียมความพร้อมสำหรับระดับอนุบาล) เปิดชั้นเรียนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณพล โทร : 02-670-4210
info.bangkok@afthailande.org – www.afthailande.org

You may also like...