ชวนฟัง ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญฟัง คำให้การบอกกล่าวเล่าเรื่อง ในหัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน” โดย อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ

ร่วมกับ เมดอินอุษาคเนย์ พร้อมด้วยเพลงดนตรีวงปี่พาทย์ ครูสมชาย ทับพร จากกรมศิลปากร บรรเลงเพลงสิบสองภาษานานาชาติ ขับร้องโดยครูสมชาย ทับพร และครูมืด ประสาท อร่ามทอง เพื่อเป็นการเปิดมุมมองภาพในมุมสูง ลบเส้นเขตแดนชั่วคราว ให้เห็นภาพในมิติกว้างของภูมิภาคอาเซียน แล้วก้าวสู่มิติศิลปวัฒนธรรมเมื่อครั้งยังเป็นสมบัติร่วมของชุมชนและสังคมที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน ผืนน้ำ และหมู่เกาะเดียวกัน ก่อนการถูกจัดระเบียบ และตัดแต่งโดยโครงสร้างการเมืองการปกครอง การคลี่ผืนแผ่นดินอาเซียนให้เห็นถึงตำนานเรื่องราวอันเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมของชนชาติอาเซียน จะเป็นเชื้อพลังและจุดประกายให้คนร่วมสมัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ชุมชนต่อไป

พร้อมกันนี้ ชมการแสดงจากวงปี่พาทย์ไม้แข็งบรรเลงเพลงสิบสองภาษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของไทยกับชนชาติต่างๆ รวมถึงชนเผ่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เคยมีชีวิตพึ่งพากันในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่าน

วันเสาร์ที่ : 10 สิงหาคม 2556
เวลา : 14.00-16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-2146630 – 8

You may also like...