เปิดยิ่งใหญ่ Thailand Industry Expo 2014 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

งานนี้จัดขึ้นเพื่อฉลอง 72 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องโดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวในพิธีเปิดงานโดยสรุปว่า “ กระทรวงอุตสาหกรรมนับเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีความเติบโตเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยหากพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2556 จะพบว่า GDP จากภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 38 ในขณะที่การส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานและผลงานที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 72 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยยังจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อผูกพันที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปีช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2558 ที่ภูมิภาคอาเซียนจะกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานการผลิตรวมกัน สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจจะต้องเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง เราจะต้องใช้โอกาสนี้ ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยและผู้ประกอบการของไทยในเวทีโลก ต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน สร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้นำทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่องสู่ความสมดุลและยั่งยืน

วันนี้ การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องมีบทบาทร่วมกันในการสนับสนุน การจัดงาน “Thailand Industry Expo 2014…มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” ในครั้งนี้ ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. เป็นอย่างยิ่ง และเป็นยังเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในภาคการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วย” พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าว

ด้าน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวในงานนี้ว่า “การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ ลด 20-50% จากราคาปกติ อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการคืนความสุขให้กับประชาชน โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนนิทรรศการ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้

(1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจไทยพัฒนาบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

(2) นิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “๖ รอบ แห่งการพัฒนาขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้าอุตสาหกรรมไทย”

(3) นิทรรศการ Thailand Industry Expo ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าสู่สากล”และ

(4) นิทรรศการ World Class Entrepreneur ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยและวิสาหกิจไทยที่โดดเด่นในตลาดโลก

การสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดขึ้นกว่า 100 หัวข้อ ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการคลินิกอุตสาหกรรม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทำ workshop เพื่อจุดประกายอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตนเอง
การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากบริษัทชั้นนำ มากกว่า 50 บริษัท รวมถึงจากผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP อีกกว่า 1,500 ราย เช่น ซีพีเอฟ เบทาโกร น้ำตาลมิตรผล ไทยเบฟเวอเรจ บริษัท สหพัฒนพิบูล เอสซีจี บุญรอดบริวเวอรี่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบริษัทรถยนต์ทั้ง ฮอนด้า กรังด์ปรีซ์ อีซูซุ ซูซูกิ และ เบนซ์ บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผู้เข้าชมงานจะได้ชมของดี เห็นของใหม่ ซื้อของถูกลด 20-50% ส่วนกลุ่มสถาบันการเงินได้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทย เป็นต้น ซึ่งจะมาพร้อมแพคเกจพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs

– สถาบันการเงินต่างๆ จะมาให้บริการสินเชื่อรูปแบบที่หลากหลาย เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่รายใหญ่ SMEs และ OTOP โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน รวมถึงมีที่ปรึกษาให้บริการแนะนำด้านการลงทุนครบวงจร

– รถยนต์ มีบริษัทรถยนต์ชั้นนำของประเทศนำรถยนต์รุ่นใหม่มาจัดแสดง พร้อมจัดโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับงานนี้ ทั้งดอกเบี้ย 0% ผ่อนนาน และของแถมอุปกรณ์มากมาย

– หมวดก่อสร้าง โดย SCG นำนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยมาจัดแสดง ภายใต้แนวคิด “Green Building” ซึ่งได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมาย รวมถึงมีการนำผลิตภัณฑ์ในเครือมาจำหน่ายในราคาพิเศษอีกด้วย

– อาหาร มีบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น CP เบทาโกร นำผลิตภัณฑ์มาลดราคาเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน พร้อมสามารถรับประทานได้ทันทีภายในงาน

– SMEs และ OTOP ที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 1,500 ราย โดยลดราคาพิเศษทุกบูธ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครบทุกความต้องการของผู้บริโภค และผ่านการรับรองคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วทุกราย

ส่วนสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมให้ความบันเทิงจากศิลปินและดารานักแสดงชื่อดังของประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการคืนความสุขให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเราได้สองดาราชื่อดัง หลุยส์ สก็อต และ มาร์กี้ ราศรี มาเป็นพรีเซ็นเตอร์” นายวิฑูรย์ กล่าว

“Thailand Industry Expo 2014″จะมีไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Khattiya Chaemchoi
อีเมล : nithinanmew@gmail.com

You may also like...