TRUTH

20 กว่าปี ที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงมาตั้งแต่เริ่มเข้าเมืองหลวงเพื่อมาเรียนหนังสือในระดับ ม.ต้น จนกระทั้งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และทำงานในเมืองหลวงต่อเนื่อง เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ได้โยกย้ายตัวเองกลับมาอยู่ที่บ้านที่มุกดาหาร ผมได้พบเจอกับคนรู้จักแถวบ้านเกิดมากขึ้น ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆ วิถีชีวิตความเป็นจริง ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง คนรอบข้าง เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมหมู่บ้าน และคนในชุมชน ที่มีหลากหลายอาชีพต่างๆของแต่ละคนตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่อยู่ร่วมกันในสังคม สิ่งเหล่านี้คือความงดงาม ความงดงามของชีวิต ได้เป็นแรงบันดาลใจต่อการทำงานของผม ผมวาดบันทึกความงดงาม เรื่องราวต่างๆของชีวิตของคนในสังคมที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้ มันมีความงดงามในวิถีชีวิตอยู่แล้ว เพราะ”ชีวิตคือศิลปะ”

ผมนำเรื่องราวภาพชีวิตของคนในสังคม ภาพบรรยากาศของชุมชนต่างจังหวัดในยุคปัจจุบันที่มีทั้งวิถีชีวิตแบบเกษตรกร ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า และในขณะเดียวกันก็มีความเจริญเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในชุมชนด้วยเช่นกัน

ผลงานของผมถือว่าเป็น”ผล” ตามบริบทหน้าที่ที่เป็นอยู่ส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่ ทำให้ผมต้อง “ทำ”เพื่อสร้าง”ผล” สู่ “ความสุข”

เพราะมันคือหน้าที่
เพราะมันคือชีวิต
เพราะมันคือความจริง

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการจิตรกรรม “ความจริง” (TRUTH) โดย วรวิทย์ แก้วศรีนวม ในวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : “ความจริง” (TRUTH)
ศิลปิน : วรวิทย์ แก้วศรีนวม
วันที่ : 20 กันยายน – 8 ตุลาคม 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3709 / 085-945-7746
ติดต่อศิลปิน : 085-939-9540

 

You may also like...